Aarhus Universitets segl

Filtrerende dyr og planter

Tang optager næringsstoffer fra havvandet. Derved renser tangen vandet og omdanner samtidig næringsstofferne til proteiner, der kan komme både mennesker og dyr til gavn, når tangen høstes og forarbejdes til fødevarer, foder eller tilsætningsstoffer.  

AKTIVITET
  Prøv at se, om du kan rense vand for næringsstoffer med tang. Find øvelsesvejledningen her

Nogle dyr jager ikke på samme måde som andre dyr, de lever af at filtrere vand, som strømmer igennem eller forbi dem. Planter kan også filtrere vandet. Sådanne organismer kaldes filtratorer. Man kan sige at de er havets rensningsanlæg. Et godt eksempel på en filtrator, som findes i Danmark er muslinger, der lever over hele Danmark i havet, i søer og i åer. Muslinger er en stor dyregruppe der på verdensplan indeholder over 30.000 kendte arter, som næsten alle er med til at rense vores vandmasser.  

En af de mest kendte filtratorer, som findes over hele Danmark er den spiselige blåmusling.

Blåmuslingen har det latinske navn Mytilus edulis. Den lever det meste af livet fastsiddende på klipper eller andre hårde overflader, hvor den filtrerer vandet for føde. For at sidde fast laver den tråde, som kaldes byssustråde:

Byssustråde bliver dannet af en speciel kirtel i muslingen ved muslingens fod. Blåmuslinger lever i klynger kaldet muslingebanker, hvor der kan være op til 12.000 individer pr. kvadratmeter. 

Blåmuslingen har ikke noget ånderør, hvorigennem det kan trække vejret. I stedet for at trække vand ind gennem et ånderør, lader den vandet passere gællerne. Gællerne er det største organ i blåmuslingen. Når man åbner en blåmusling er det let at se de orange gæller:

Foto fra Wikipedia.

Gællerne virker ved at vand kan passere igennem, mens ilten bliver optaget i blodet hos muslingen. De partikler som bliver fanget af gællen kaldes mucus og er en blanding af plankton og andre partikler. Mucus bliver af mange små fine tråde (cilia) ført ned ad gællen og til en rende i bunden. Renden ender i munden og muslingen spiser alle de partikler som gællerne har opfanget.

Muslingen har et lille tarmsystem og en mave, hvor alt næring bliver sorteret fra. En muslings afføringen er normalt bare sand og småpartikler som muslingen ikke kan omsætte.

Muslingen har en meget stærk skal, og derfor er det kun specialiserede dyr, der kan spise muslingen. De to værste fjender er måger og søstjerner.

Mågerne kan ikke altid få hul på muslingerne med deres næb og derfor kan man nogle gange se måger flyve højt op og smide muslingerne ned på en hård overflade, hvorefter der er dømt spisetid.

Søstjernen kan med sine stærke fangarme lirke muslingen op, og den har en mund formet som et næb, som den kan bruge til at spise den åbne musling med.

Læs mere om blåmuslinger hos Dansk Skaldyrcenter:
http://e-learning.skaldyrcenter.dk/produkter/blaamusling/
Aktivitet

Filtrering af vand

Blåmuslingens evne til at filtrere vand er imponerende - se her: https://www.youtube.com/watch?v=iOc0AuHAtDM

Gør eventuelt forsøget efter selv. Køb muslingerne hos en fiskehandler/supermarked eller fang dem selv ved havet.

Opstil to akvarier med havvand. I begge akvarier opløses en smule gær. 

I det ene akvarie lægges muslinger på bunden. 

Efter noget tid vil muslingerne begynde at filtrere. Tag billeder eller film undervejs, og se hvor lang tid der går før muslingerne har renset vandet i deres akvarium.

Aktivitet
Tag på stranden og find organismer som forbedrer vandkvaliteten: Børsteorme, muslinger af forskellige art, vandmænd, (en lille blåhval måske…).
Aktivitet

Dissektion af blåmusling.

Køb muslingerne hos en fiskehandler/supermarked eller fang dem selv ved havet.

Med en kniv kan du forsigtigt få de to skaller fra hinanden og åbne muslingen.

WWF har lavet en vejledning, hvor du bl.a. finde en tegning af muslingens organer.

Tegn en skitse af den blåmusling I har åbnet og diskuter og noter, hvad I kan se - ved hjælp af linket ovenover.

Kan I fx finde:

  • De to forskellige lukkemuskler
  • Hudlag på indersiden af skallen
  • Kappen
  • Ind- og udstømningsåbninger
  • Byssustråde og byssuskirtel

Forurenet drikkevand

Selvom muslinger filtrerer vandet, kan de ikke rense det for bakterier og vira. Det betyder at det ikke kan bruges som drikkevand fordi, vi kan blive syge af disse bakterie og vira.

Aktivitet
Undersøg hvilke bakterier og vira man kan risikere at få i drikkevandet i Danmark og i andre lande, og hvad disse bakterier gør ved os, så vi bliver syge?