Aarhus Universitets segl

Rensningsanlæg (renseanlæg)

Når mennesker har lånt vand fra det naturlige vandkredsløb skal det renses inden vi lukker det ud i naturen igen. Det gør vi i Danmark gennem renseanlæg, som findes over hele landet.

Det ”brugte” vand indeholder mange stoffer fra industri og hjem og kaldes spildevand. Hvis de stoffer, der er i spildevandet, ledes direkte ud i naturen, kan det have negative konsekvenser for miljøet.

Vand fra husholdningen indeholder store mængde af organisk stof og næringsstofferne kvælstof (fx fra urin) og fosfor (fx fra vaskepulver). Det organiske stof kan komme fra madlavning og ikke mindst afføring. En anden ting som findes i spildevand fra husholdningen er alle de små ting vi skyller ud, også selvom vi ikke burde. Det kan være: Vatpinde, afklippede negle, bind, tamponer og brugte kondomer.

Fra industrien kommer der meget forskelligt spildevand, som ofte indeholder forurenende stoffer. Det kan olierester, rester fra rengøringsmidler eller tungmetaller.

Når det regner, kommer det overskydende regn ned i kloakkerne og løber sammen med spildevandet til et rensningsanlæg.

Regn kan være et stort problem på renseanlæg, da der kommer så meget spildevand at renseanlægget ikke kan følge med - regnmængden kan på denne måde oversvømme renseanlægget. Det er ikke så godt, da de fleste af vores renseanlæg ligger ud til åer eller havet, og spildevandet løber lige ud og forurener vores vandmiljø. Man er også begyndt at benytte separate kloakeringssystemer mange steder, hvor regnvandet ledes udenom rensningsanlægget, da det næsten er ”rent”.

Se hvordan man gør i Aarhus. Aarhus Vand har lavet denne video
Aktivitet

Diskuter hvordan vandet i Jeres by bliver renset og hvor? Besøg det lokale rensningsanlæg.

Brug eventuelt denne hjemmeside til at tjekke netop jeres vandkvalitet:

Find kortet her og indtast jeres by og kryds boreholes af i venstre side. I kan nu aflæse dataværdier for jeres lokale vandboring. 

Aktivitet

Diskuter hvilke ting der ikke bør komme i spildevandet fra husholdningen og hvorfor.

Skriv en liste.

Undersøg folks viden om, hvad der må komme i spildevandet.

Havforurening er global

Ingen del af verdenshavene er fri for forurening, og der er ikke tal på hvor mange forskellige stoffer denne forurening udgøres af.

Gennem tiden har man lukket mange miljøfarlige stoffer ud i havet, fordi havet er så stort, at man fejlagtigt troede stofferne blev fortyndet så meget, så de ikke ville udgøre et problem.

Et eksempel på sådan et stof, som man tidligere har udledt til miljøet, er tungmetallet kviksølv, der i dag er totalt forbudt at udlede.

Danske forskere har undersøgt mængden af kviksølv i miljøet på verdensplan - læs mere om det her

Læs om kortlægning af kviksølvforurening på Videnskab.dk: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/global-kviksolvforurening-kortlaegges-af-danske-forskere

Læs om kviksølvs kredsløb i naturen på Virtuel Galathea 3: http://virtuelgalathea3.dk/artikel/kviks-lvs-kredsl-b-i-naturen

Aktivitet
Undersøg hvordan man renser spildevand forskellige steder i verden.
Aktivitet

Undersøg på nettet hvad et Lifestraw er, og hvordan det kan give mennesker let adgang til drikkevand:

I kan selv lave et modelforsøg af lifestraw. Testoteket har lavet denne vejledning.