Aarhus Universitets segl

Rent drikkevand til fremtidige generationer

Rent drikkevand til fremtidige generationer – hvorfor og hvordan?

De sidste 100 år er antallet af mennesker på Jorden tredoblet, men samtidigt er det globale vandforbrug seksdoblet. Når den globale middelklasse bliver større stiger forbruget af mad og andre produkter, hvor vand i store mængder indgår i produktionen. Fx bruger landbruget  2/3 af verdens samlede vandressourcer. Selv når man tænder lyset, bruger man indirekte vand, der går nemlig store mængder vand til nedkøling under normal strømproduktion, kun vind- og solenergi behøver ikke nedkøling. Vi bruger altså langt mere vand, end det vi drikker, skyller ud i toilettet og bader i. Derfor er der et stort behov for ny vand-teknologi til vandrensning og til produktion og landbrug uden brug af så meget vand.

Det anslås at ca. 50% af verdens befolkning lever i områder med mere eller mindre vandmangel, og at ca. 1/3 dødsfald i u-lande skyldes vandmangel. Så vand er vigtigt! Mennesker og dyr indeholder selv store mængder vand, og selvom vi kalder Jorden for ’den blå planet’, er det kun lande med en stærk økonomi, som har kapital til selv at rense vand fra havene. 

Vand er også en del af FN’s Verdensmål: http://www.verdensmaalene.dk//maal/6

I dette forløb arbejdes der med vands kredsløb og betydning for liv på Jorden. De fysiske egenskaber af vand undersøges og betydningen af ferskvand og spildevand diskuteres.