Aarhus Universitets segl

Vands kredsløb

Vand findes overalt på Jorden og det indgår i et stort kredsløb. Vand findes hovedsageligt i havene. Hele 97,5% af alt Jordens vand er saltvand og kun 2,5% er ferskvand. Af de 2,5% findes omkring 70% som is og sne, mens under 1/3 kan bruges som drikkevand. Dvs. at kun under 1% af alt Jordens vand kan benyttes som drikkevand. Derudover er meget af vandet forurenet, og faktisk er kun 0,007% af alt jordens vand rent nok til at kunne drikkes uden sundhedsfare.

Aktivitet
Astra har lavet en vejledning til at arbejde med vandets kredsløb

Alt vand indgår i et stort kredsløb. Vand fra søer, have, floder, træer og jord fordamper og kommer op i atmosfæren, hvor det bliver til skyer og kommer tilbage som nedbør. Når det rammer jorden strømmer det enten tilbage til de frie vandmasser eller nedsiver til grundvandet.

Lær meget mere om vandets kredsløb her:
Hos "Vandetsvej" kan du finde en masse videoer om vand: www.youtube.com/user/Vandetsvej/videos
Aktivitet
Spørgsmål: Er meget nedbør ensbetydende med meget grundvand?  
Aktivitet
Find mindst 5 forskellige modeller (tegninger, animationer eller andet) af vands kredsløb på nettet og sammenlign dem. Hvilke forskelle er der og hvordan kan det være, at kredsløbene er forskellige?

Design efterfølgende jeres egen model af vandets kredsløb.

Aktivitet
Byg dit eget vandkredsløb.

Ting: et stort akvarie, en træklods, en plasticpose eller plast-film, tape, en sten, en arkitektlampe og et bæger med karse (eller anden hurtigt voksende plante).

Metode: put cirka en til halvanden liter vand i akvariet og brug træklodsen til at tilte akvariet således vandet kun er i den ene halvdel. Put din plante i den anden (tørre) side af akvariet. Forsegl akvariet med plast og læg stenen lige over karsen, så der kommer en lille bule på undersiden af plastet. Ret en skarp arkitektlampe mod vandet i akvariet.

Økolariet har lavet en øvelsesvejledning om vandets kredsløb 

Se eventuelt den spændende film om ’Vandets pris’
Find filmen på Filmcentralen her 

Grundvandet er en kæmpe vandressource i Danmark. Ca. 98% af det vand vi bruger i Danmark kommer fra grundvandet.

Grundvand dannes langsomt. Det vand vi bruger i dag er i gennemsnit 30 år gammelt og findes helt ned til 150 meter under jordens overflade.

Om sommeren suger planterne masser af vand, så de kan vokse. Når planterne ikke er i vækstsæson om vinteren dannes den største andel af grundvand. Det er også fordi nedbørsmængden ofte er større, og fordi det er koldt så fordampningen er mindre.