Aarhus Universitets segl

Akvakultur

Akvakultur betyder at man opdrætter fisk i stedet for at fange vilde fisk. Opdrætsanlæg kan laves på land i form af dambrug eller i havet som havbrug. I Danmark er ørred den mest almindelige fisk i opdræt, men sandart opdrættes også i nogle dambrug. På verdensplan produceres der flere fisk fra akvakultur, end der fanges i det traditionelle fiskeri (se figur). Ud af de 106 millioner tons som blev produceret i 2015, stod Asien for de 98 millioner tons, og det er tydeligt at akvakultur er en vigtig fødekilde i denne del af verden. I Danmark kommer ca. 10 % af de fisk vi spiser fra akvakultur.

Lær mere her:

Der findes cirka 19 havbrug i Danmark (2023).

Akvakultur er en meget ressourceeffektiv måde til at brødføde en voksende befolkning. Grunden til dette skyldes at fisk ikke skal bruge energi på at varme deres krop op ligesom mange husdyr (kylling, gris, okse). Den energi, de indtager med føden, kan derfor omdannes til protein og resulterer i en bedre udnyttelse af foderet. 

Læs mere om havbrug i Danmark hos Miljøstyrelsen: https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/dambrug-og-havbrug/havbrug

Økologisk akvakultur

Økologi findes også indenfor akvakultur og det fungerer på samme måde som ved landbrug. Der er skærpede regler som skal overholdes.

Eksempel på regler ved produktion af økologisk fisk:

  • Samarbejde med dyrlæge som rådgiver om fiskenes velbefindende
  • Større krav til foder (ingen kunstig farve, bæredygtigt foder)
  • Bestemte krav ved brug af antibiotika og kemikalier
  • Større krav til det vand som lukkes ud i naturen efter brug
Lær mere her:

Økologisk fisk:

Både dambrug og havbrug kan være økologiske. Det første økologiske havbrug blev godkendt i 2010. Her skal fiskene produceres efter regler om fiskevelfærd, reduktion i medicinanvendelse, miljøbelastning, forbrugersikkerhed og ressourceforbrug ved produktionen.