Aarhus Universitets segl

Bæredygtig population

Fisk er en af verdens største handelsvarer og er enormt vigtigt som fødekilde for store dele af verdens befolkning. Specielt i områder omkring Afrika, Sydamerika og Asien, hvor fiskeri være livsnødvendig for at overleve. Verdens befolkning indtager flere fisk. I 2014, blev der spist 20 kg fisk pr. menneske i verden. Prøv at regne ud hvor mange fisk det er i alt! Det forventes at Jordens befolkning vil stige til 9,7 milliarder i 2050, hvilket betyder at behovet for fisk vil stige endnu mere. Når der bliver fisket så mange fisk af en art, at der bliver så få at bestanden er i risiko for at blive udryddet, kalder man det overfiskning. Overfiskeri vil i sidste ende betyde at der kan fanges færre fisk. For at undgå overfiskeri og kollaps af fiskebestande, kan man indføre reguleringer og fiske efter et princip, hvor fiskebestandene fiskes, så man får det maksimale bæredygtige udbytte (se figur).


Figur: Maksimalt bæredygtigt udbytte. Jo mere man fisker, jo mere fanger man. Denne metode virker indtil bestanden er fuldt udnyttet. Herefter vil et øget fiskeri betyde at bestanden bliver overfisket, hvilket i sidste ende kan resultere i en kollapset bestand, så man ikke får så stort udbytte.

Lær mere her:

Se mere om overfiskeri I denne video:

Når man vil have en bæredygtig fiskebestand er det vigtigt at man ikke fanger alle fiskene, men lader de yngste vokse op til en størrelse, hvor de kan nå at reproducere sig (få unger), inden de fanges. Derfor bruges et specielt net, hvor de mindste fisk kan slippe ud gennem netmaskerne. Hvis en art bliver kønsmoden som 2-årig, venter man typisk med at fange dem til 3-års alderen.


Figur: Eksempel på aldersfordeling i en bestand, som ikke fiskes og en bestand, hvor der fiskes efter 3-årige og ældre fisk. Der er altid flest af de yngre fisk, fordi en bestand også har en naturlig dødelighed, hvor de bliver spist af rovdyr eller dør af andre grunde. 

Lær mere her:

Bæredygtigt fiskeri fra Thorupstrand

Bæredygtigt fiskeri andre steder

Aktivitet

Diskuter ud fra figurerne i dette afsnit:

  • Hvorfor ser man mange steder i verden at en bestand overfiskes, når overfiskeri giver et mindre udbytte?
  • Hvorfor fisker man ikke efter de yngste fisk i en bestand?
  • Hvad kan vi gøre for at undgå at fiskebestande kollapser i fremtiden?