Aarhus Universitets segl

Vækstkurver

Når man ser på fiskebestande er vækst et mål for, hvor hurtigt bestanden vokser. Man kan også vælge en enkelt fisk og se på, hvor hurtigt den vokser. Indenfor begrebet vækst ser man altid på, hvor meget fisken eller bestanden er vokset inden for en vis periode.

X-aksen angives som tid (år, uger, dage osv.) og Y-aksen angives som størrelse (længde, vægt osv.). I figuren sammenlignes væksten for torsk i Østersøen og Nordsøen. Det ses tydeligt at væksten er størst for torskene, som lever i Nordsøen.

Hældningen af kurven viser, hvornår torskenes vækst er størst. Jo stejlere hældning, jo større vækst. Dvs. at væksten de første 3 år af torskens liv er størst. Efter en alder på 8 år vokser de næsten ikke mere, hvilket ses på den meget lille hældning på kurverne.

Illustration fra: https://naturenidanmark.lex.dk/Fiskeriets_indflydelse_p%C3%A5_bestandene

Væksten afhænger af mange forskellige faktorer, men de vigtigste er fødetilgængelighed og temperatur. Temperaturen er vigtig, fordi den påvirker alle de indre kemiske og fysiske processer inde i fisken. Ved en høj vandtemperatur øges fiskens stofskifte og der forbruges mere energi. Dette giver fisken mulighed for at vokse hurtigt, men det kræver også et meget større fødeindtag. Hvis fødeindtaget ikke kan følge med, knækker kurven og væksten bliver langsom. For at tage et eksempel kan vi ses på planter. De vokser hurtigere, når de tages fra haven og ind i et drivhus. Her bliver temperaturen højere og de vokser hurtigere. Men hvis der bliver alt for varmt, tørrer de ud og visner. Det er lidt samme princip med fiskenes vækst. Figuren viser hvordan væksthastigheden påvirkes af temperaturen. Væksten stiger med øget temperatur, indtil optimumtemperaturen rammes og ved maks. temperatur falder væksten hurtigt. Ved torsk er optimumtemperaturen 12-14 °C.

Illustration fra Biotech Academy, https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/ekstremt-liv-2/

Aktivitet

Opgaver med vækst af torsk laves ud fra et datasæt med en torskebestand fra Færøerne.

I excel-arket findes opgaverne til eleverne og der findes også et ark med løsningen til lærerne.

Find excel-arket her