Aarhus Universitets segl

Fotosyntese

Planter er i stand til at udføre fotosyntese. I fotosyntesen dannes organisk stof i form af kulhydratet glukose. Glukose dannes ud fra de uorganiske stoffer carbondioxid og vand. Denne proces kræver energi, og den leveres af lyset. Som et overskudsprodukt dannes ilt.

6 CO+ 6 H2O + lysenergi --> C6H12O6 (glukose) + 6 O2

Har du svært ved at huske hvordan det nu er med fotosyntesen, så hør fotosyntesesangen her

Aktivitet
Der findes mange animationer og små film om fotosyntesen fx denne:

https://www.dr.dk/skole/fysik-og-kemi/fotosyntese#!/

Se mindst 3 forskellige film/animationer om fotosyntesen, diskuter i grupper hvordan I kan bruge filmene til at forstå fotosyntesen. Lav eventuelt jeres egen film om fotosyntesen og hvordan det foregår i havet.

Alger står for fotosyntesen i havet

Algers evne til at danne kulhydrater vha. lysenergi er meget vigtig for det økosystem, som algerne er en del af. Algerne gør lysenergien tilgængelig for resten af økosystemet ved at omdanne den til kemisk energi, når de danner glukose, der indeholder energien fra sollyset. Algernes evne til at danne kulhydrat og ilt giver dem en helt central rolle i økosystemet. Algerne udgør dermed grundlaget for liv i ferske og salte vande. Kulhydrat og ilt bliver brugt af de dyr der spiser algerne - på den måde går energien videre i fødekæden. Hvis det ikke var for fotosyntesen, ville der ikke være liv på Jorden, som vi kender det i dag. Det er algernes og de andre planters vækst, der er grundlaget for livet. Da algerne er det første led i havets fødekæder, kalder man dem for primærproducenter. Mikroalgerne står for klart den største primærproduktion i havet. Primærproduktionen fra mikroalgerne i havet udgør omkring 40 % af Jordens samlede produktion ved fotosyntese.

Aktivitet

Læs om den første varmblodet fisk: https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/overraskelse-verdens-forste-varmblodede-fisk-er-fundet

Undersøg hvad det betyder, at et dyr er varmblodet (ensvarmt) eller koldblodet – hvordan er de forskellige? Der findes forskellige grader af koldblodethed: 

- Ektoterm

- poikiloterm

- bradymetabolisme-dyr.

Find ud af forskellen på de tre.