Aarhus Universitets segl

Fisk

Fisk er en gruppe af hvirveldyr, dem med rygsøjle, som har gæller. Der findes over 29.000 fiskearter på Jorden og 252 af dem har hjemme i Danmark. Fisk deles op i bruskfisk og benfisk. Bruskfisk har fået deres navn pga. deres bløde brusket skelet og omfatter bl.a. hajer og rokker. Benfisk har et hårdt benet skelet og kendes som almindelig fisk fx torsk, laks og rødspætte.

Fiskecelle

Celler varierer meget i opbygning og udseende. Nedenfor ses en plantecelle (til venstre) og en dyrecelle (til højre). Læs mere om de forskellige celler her i undervisningsmaterialet lavet af Nationalt Center for Etik.

Celler kan deles op i to overordnede typer:

  • eukaryote celler (planter, dyr og svampe)
  • prokaryote celler (bakterier)

Fiskene tilhører dyreriget og består derfor af eukaryote celler.

Dyreceller er anderledes end planteceller. Modsat plante -og bakterieceller har dyreceller ingen cellevæg. Desuden kan dyreceller have mange forskellige funktioner som fedtceller, muskelceller, synsceller, nerveceller og blodceller.

Aktivitet

Brug internettet til at lave en tabel eller et skema, som viser ligheder og forskelle mellem:

  • plantecellen
  • dyrecellen
  • bakteriecellen 

Aktivitet

Lav en film, der fortæller om dyrecellen. Få inspiration ved at se disse film: https://www.youtube.com/watch?v=ay4JPctSpY0

https://www.youtube.com/watch?v=FCBvLAkgtGU

Aktivitet

Nedenfor ses livets træ, der viser hvordan liv har udviklet sig på Jorden.

Kilde:  https://theblogofbaphomet.files.wordpress.com/2013/12/evolutionary-tree-simplified-copy.jpeg

  • Oversæt begreberne på tegningen.
  • Find andre udgaver af livets træ.
  • Find fiskene. Hvem er deres nærmeste ”slægtninge”?


Drikker fisk vand?

Ja det gør de.

Fisk består af celler fx muskelceller og fedtceller. Celler er fyldt med vand og kan minde om en plasticpose med vand i, dog er cellemembranen ikke helt tæt, hvilket gør at vand kan gå igennem membranen. Svarende til en pose med vand som drypper en smule hele tiden.

Fisk i saltvand

Vandet i cellerne indeholder salt, men ikke tilnærmelsesvis så meget salt som det omgivende havvand. Der jo en grund til det hedder saltvand.

Vand vil altid forsøge at bevæge sig mod den væske, som er mest salt. Derfor vil vandet sive fra cellerne og ud i det langt mere salte havvand for at udligne forskellen i saltindhold imellem cellerne og det omgivende havvand. Den proces hedder osmose og giver fiskene i saltvand et særligt problem. Læs mere om det her http://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/de-dyrebare-draaber/ferskvand/alle-har-brug-for-ferskvand/  

Fiskene i saltvand taber vand over hele kroppen, men særligt fra gællerne. Fiskene bliver derfor nødt til at drikke vand, men de sparer også på vandet ved kun at tisse en lille smule. Fiskenes urin er til gengæld meget koncentreret.

Sild lever i saltvand. Foto: Maritime Danmark

Fisk i ferskvand

I ferskvand har fiskene det modsatte problem.

Vandet i cellerne indeholder meget mere salt end det omgivende ferskvand. Derfor siver vandet ind i celler, der ville sprænge, som overfyldte vandballoner, hvis fiskene ikke gjorde noget ved det. Derfor drikker ferskvandsfisk kun lidt vand, men producerer meget urin. Ferskvandsfiskenes urin er meget fortyndet, fordi det også skal udskille det vand cellerne optager ved osmose. På den måde mister fiskene ikke de livsnødvendige salte.

Skaller lever i ferskvand. Foto: Naturhistorisk Museum https://www.naturhistoriskmuseum.dk/viden/naturlex/fisk/skalle

Lær mere her:

http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvad-drikker-fisk

Aktivitet

Lav en fiskedissektion

Sild er billige og de kan fås hele (med indmad og hoved) fra en fiskehandel eller et supermarked med fiskehandel, hvis man aftaler det i forvejen.

Signe fra Hovedet i Havet har også forsøgt sig med en sildedissektion - du kan finde videoen her!

Se nogle af de ting, du skal lægge mærke til ved silden her:

https://www.youtube.com/watch?v=hvuu67ywWC4

Se hvordan du dissekerer en sild her:

https://undervisning.wwf.dk/sites/default/files/pdf/20190305 %20Vejledning%20dissektion%20sild_0.pdf