Aarhus Universitets segl

Fisk og tang

Dyrkning af tang kan både gavne vandmiljøet og biodiversiteten i havet. Tang optager næringsstoffer fra havvandet. Derved renser tangen vandet og omdanner samtidig næringsstofferne til proteiner, der kan komme både mennesker og dyr til gavn, når tangen høstes og forarbejdes til fødevarer, foder eller tilsætningsstoffer.  

AKTIVITET

Prøv at se, om du kan rense vand for næringsstoffer med tang. Find øvelsesvejledningen her

Tang er fantastisk at gemme sig i hvis man er en lille fisk eller reje.

Blæretangsskov med en skrubbe. Foto: Morten Rud

For fiskeyngel og andre ”småbørn” fungerer en tangplante som en livsnødvendig børnehave, hvor ynglen kan leve og gemme sig. Områder med meget tang kaldes tangskove, og de er enormt vigtige for, om der er fisk og krebsdyr i havet og i sidste ende om vi kan få fisk på tallerkenen. 

Tang er også vigtige jagtmarker for de rovdyr, der lever af ynglen fx havørreder som spiser småfisk, rejer, tanglopper osv. På den måde er en tangskov en hel lille verden. Disse små verdener kaldes økosystemer og er det naturen består af. Nogle steder i verden fx ud for USA's vestkyst bliver tangen enorm og danner undersøiske skove med masse af liv.

Dyk ned i amerikanske tangskove:
Aktivitet
  Undersøg hvilke ”afgrøder” der høstes fra havet - både i form af fisk, skaldyr, tang osv.