Aarhus Universitets segl

Mineraler

Mineraler er en betegnelse for grundstoffer udover C, H, O og N som findes i levende organismer fx Jern (Fe), Zink (Zn) og svovl (S).

Mineraler spiller en afgørende rolle for alle organismer. Vores blod indeholder fx mineralet jern, der binder oxygen, så blodet kan lede oxygen fra lungerne til vigtige organer som hjertet, og muskler.

Mineraler er livsvigtige for alle organismer og for mennesker er indtagelsen af mineraler en betingelse for et godt helbred. Vi indtager mineraler, når vi spise mad og havmad (tang, fisk og skaldyr) er en god kilde til mineraler. Eksempelvis har tang et stort indhold af vigtige mineraler som jern (Fe), calcium (Ca), fosfor (P) og magnesium (Mg) - typisk i mængder der er ti gange større end hos planter dyrket på landjorden.

Lær mere her:
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/tang-i-menneskets-tjeneste  

Jern i havet

Jern er ikke kun vigtig for mennesker men også for havet, da jern binder sulfid (H2S), også kaldet svovlbrinte, i havbunden og derfor kan jern være med til at forsinke et muligt iltsvind.

Hør mere om iltsvind her

Reaktionen forløber således:

Fe2+ + H2S ↔ FeS

FeS hedder jernsulfid og bliver dybere nede i havbunden omdannet til narreguld, som også hedder pyrit (FeS2) På denne måde begraves svovl (S) havet over hele tiden og som resultat er pyrit vidt udbredt i undergrunden.

Lær mere her:
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Geologi_og_kartografi/Mineraler/pyrit

Jern er essentielt for fotosyntese, da det spiller en vigtige rolle i produktionen af grønkorn som planter og nogle alger bruge til at opfange sollys med. Uden jern ingen fotosyntese. Derfor har alger og planter som lever i havet behov for jern. Lidt på sammen måde som mennesker har behov for jern for at kunne optage oxygen. 

Hvor kommer jern fra?

Jern findes i Jordens skorpe og er et af de meste almindelige grundstoffer på Jorden. Jern frigives til havet via erosion, hvorved vind eller vandstrømme fx fra floder nedbryder Jordens skorpe og jernet føres ud i havet.  

Vulkanske skorstene

En anden måde hvorpå mineraler frigives til havene er via undersøiske vulkanske skorstene, som findes i havet. I Atlanterhavet findes den midtatlantiske højderyg, hvor cirka 80% af al Jordens vulkanske aktivitet foregår. 

De undersøiske skorstene udspyr flere hundrede grader varmt vand fra Jordens indre. Med sig har vandet forskellige mineraler fx jern (Fe), calcium (Ca), magnesium (Mg), mangan (Mn), silicium (Si). Desuden frigives sulfid (H2S) og metan (CH4).

Lær mere om vulkanerne i den midtatlantiske ryg her:
http://virtuelgalathea3.dk/artikel/spredningszoner-konstruktive-pladerande
Se flere illustrationer af hvad de undersøiske skorstene betyder for økosystemet:

https://www.youtube.com/watch?v=rTR6gGDWcJk 

Mere om de undersøiske skorstene:

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/livet-pa-bunden-af-havet-ved-antarktis

og her:

https://ing.dk/artikel/havets-skorstene-68332

Disse undersøiske skorstene undersøges med mini-ubåde af forskere.

Tag med under overfladen her:
Aktivitet