Aarhus Universitets segl

Fotosyntese i tang

Planter er i stand til at udføre fotosyntese - det gælder også planterne i havet.

Ålegræseng. Foto: Peter Bondo Christensen

I fotosyntesen dannes organisk stof i form af kulhydratet glukose. Glukose dannes ud fra de uorganiske stoffer carbondioxid og vand. Denne proces kræver energi, og den leveres af lyset. Som et overskudsprodukt dannes ilt.

6 CO+ 6 H2O + lysenergi --> C6H12O6 (glukose) + 6 O2

Aktivitet

Der findes mange animationer og små film om fotosyntesen fx disse tre:

https://www.youtube.com/watch?v=Xbewqt6IVjw

https://www.youtube.com/watch?v=C1_uez5WX1o

https://www.dr.dk/skole/fysik-og-kemi/fotosyntese#!/

Se mindst 3 forskellige film/animationer om fotosyntesen, diskuter i grupper hvordan I kan bruge filmene til at forstå fotosyntesen.

Lav eventuelt jeres egen film om fotosyntesen og hvordan det foregår i havet.

Alger som primærproducenter

Algers evne til at danne kulhydrater vha. lysenergi er meget vigtig for det økosystem, som algerne er en del af. Algerne gør lysenergien tilgængelig for resten af økosystemet ved at omdanne den til kemisk energi, når de danner glukose, der indeholder energien fra sollyset.

Søsalat. Foto: Peter Bondo Christensen

Algernes evne til at danne kulhydrat og ilt giver dem en helt central rolle i økosystemet. Algerne udgør dermed grundlaget for liv i ferske og salte vande. Kulhydratet og ilten bliver brugt af de dyr der spiser algerne - på den måde går energien videre i fødekæden. Hvis det ikke var for fotosyntesen, ville der ikke være liv på Jorden, som vi kender det i dag. Det er algernes og de andre planters vækst, der er grundlaget for livet. Da algerne er det første led i havets fødekæder, kalder man dem for primærproducenter.

Aktivitet

Lav et eksperiment planter og CO2Se øvelsesvejledningen fra Økolariet her 

Note: I stedet for vandpest bruges søsalat og i stedet for COindikator bruges Bromthymolblåt (BTB) opblandet i filtreret havvand.  

BTB er en pH-indikator, som vil fremstå blå i en basisk væske og gul i en sur væske. 

Farven på tang

Selvom mange tangarter ikke er grønne, indeholder de stadig klorofyl (det grønne farvestof, som gør at planeter kan lave fotosyntese). Grunden til at fx blæretang er brunt og ikke grønt skyldes, at det også indeholder et andet farvestof end det grønne klorofyl, nemlig det brune farvestof fucoxanthin.

Aktivitet

Det kan nemt vises at brunalger også indeholder klorofyl.

Alt du skal bruge er en brunalge og noget kogende vand.

Brunalger kan du finde ved at gå en tur ved stranden. Brug tangskemaet fra Kattegatcentret til at identificere hvilke brunalger du finder:

Når algen overhældes med kogende vand, vil den skifte farve fra brun til grøn. Det skyldes, at farvepigmentet fucoxanthin ødelægges af det varme vand. Til gengæld er det grønne klorofylpigment mere stabilt i forhold til opvarmning.    

Alger i glas og ramme

Mange tror man skal til troperne for at se flot natur under vandet, men der er utrolig flot og farverigt under vandet mange steder i Danmark. Det kræver bare et par dykkerbriller og måske en snorkel, og så er du i gang.
I videoen fortæller vi om algernes biologi, hvor du finder dem og hvad du kan bruge dem til. Du kan også lære, hvordan du laver algekunst!