Aarhus Universitets segl

Bølgekrafts påvirkning

Det er svært at sige noget om, hvordan bølgekraft påvirker havets biologi og økosystemer, da der ikke er forsket så meget i dette område endnu. Sandsynligvis vil alle bølgekraftanlæg komme til at forstyrre havmiljøet, fordi de gør bølgerne mindre, når vandet strømmer forbi.

Interessant nok var der positive meldinger fra et stort dansk forsøg med bølgekraft i Limfjorden, der kørte fra 2009 til 2013. Her skabte bølgeanlægget, Wave Star et øget tilholdssted for flere planter og dyr ligesom havvindmøllerne kan gøre det.

Bølgerne er med til at opblande vandet i vandsøjlen (lodret ned igennem havet). På denne måde blandes bl.a. ilt, næringsstoffer, alger og smådyr i en større del af vandsøjlen end hvis der ikke er bølger. Man vil derfor kunne forestille sig, at hvis der kommer mindre bølger i et område på grund af et bølgekraftanlæg, at denne opblanding vil blive mindre. Dette vil kunne have store konsekvenser for havets økosystem, da bl.a. algerne udgør starten af de fleste fødekæder (1. trofiske niveau).

Ingen ved endnu med sikkerhed, hvad det vil ske, når større bølgeanlæg bliver etableret over lang tid.

Når der ikke sker opblanding af vandet, kan der komme det, vi kalder et springlag. Lær mere om hvad et springlag er i denne video fra WWFs Opdag havet: https://undervisning.wwf.dk/eutrofiering-0

Alger bliver opblandet, når bølgerne blander vandmasserne sammen og måske endda ødelægger springlaget. 

Aktivitet

Prøv at lave dit eget springlag, som beskrevet i vejledning og video her: https://undervisning.wwf.dk/lav-et-springlag

Aktivitet

Mikroskopiske alger kaldes også plankton. WWF har lavet denne vejledning til, hvordan du kan kigge nærmere på dem.