Aarhus Universitets segl

Vind danner bølger

De fleste af de bølger vi ser ved stranden og Danmarks havne starter med vind. Vinden blæser hen over havet og det laver bølger.

Vinden påvirker havets overflade og begynder med at danne små krusninger. Efterhånden som vinden bliver stærkere bliver krusningerne større og danner bølger. Deres højde vil afhænge af vindens hastighed, retning og i hvor lang tid.
På lavt vand har både vind, tidevand og havbundens udformning betydning for bølgernes størrelse. Men ude på det åbne hav er det primært vinden, der har indflydelse på bølgernes størrelse og retning.

Det er primært det allerøverste lag i havet, der bliver påvirket af vinden. Da de øverste bølger påvirker vandmasserne nedenunder kan vinden påvirke havet helt ned til 400 meters dybde.

Bølger kan være alt fra en lille krusning til 30 meter høje. De højeste bølgehøjder man kender i Kattegat er op til 5 meter høje, og i Nordsøen op til 9 meter. I Nordatlanten, hvor vinden rigtig kan få fart på kan man se op til 30 meter høje bølger. Den gennemsnitlige højde i stormvejr er alle tre steder kun det halve.

Lær mere

Bølgekraftanlæg skal helst stå et sted, hvor bølgerne er nogenlunde stabile af en passende størrelse. Du  kan finde et kort der viser, hvor i verden det med fordel kan betale sig at sætte bølgeanlæg op her