Aarhus Universitets segl

Fossile brændstoffer

Kul, olie og naturgas er dannet for mere end 100 millioner år siden af døde dyr og planter.

Det organiske materiale sank dengang til bunds i havet og efterhånden kom der flere lag ovenpå hinanden. Gennem 100 millioner år er materialet blevet udsat for tryk og varme og der er sket en omdannelse til kul, olie og naturgas.

I dag kan man fra boreplatforme bore ned i undergrunden til reservoir og hente de fossile brændstoffer op.

Lær mere

Se en video fra en boreplatform

Økolariet har lavet denne film om dannelsen af fossile brændstoffer:

Energimuseet har lavet denne film om kul og olie:

Det kaldes fossile brændstoffer, fordi de har ligget i Jorden i millioner af år - ligesom fossiler (forsteninger).

Kul, olie og naturgas stammer således fra organisk materiale. Og det er Solens energi for mange millioner år siden, der er lagret i det fossile brændstof, vi nu henter op fra jorden og brænder af i energiproduktionen.

Begrænsede ressourcer

Der er en begrænset mængde kul, olie og naturgas i Verden. De fossile brændstoffer har været 100 millioner år undervejs, og det er ikke til at genskabe, så på et tidspunkt løber Verden tør for fossile brændstoffer.

Det er lidt forskelligt, hvor mange år man vurderer, der er olie til - men de fleste siger at vi har olie til de næste 50 år… Tidsskriftet Ingeniøren skrev i 2014 at der er olie frem til år 2067.

Kortet her viser hvilke lande, der i dag har oliereserver, som man kender til. Det kan selvfølgelig være, at man finder flere oliekilder i fremtiden, men sandsynligheden for at man finder store oliefund er begrænset.

Illustration: https://da.wikipedia.org/wiki/Oliereserver#/media/Fil:World_Oil_Reserves_by_Region-pie_chart.svg

Udvikling i energiforbrug

Der var energikrise i 1973, hvor oliepriserne pludselig steg. Dengang udgjorde olie over 90% af Danmarks energiforbrug, så de stigende priser ramte Danmark hårdt.

Siden energikrisen har det danske energiforbrug været på nogenlunde samme niveau, men der har været en udvikling i hvilke energikilder, vi har brugt. I dag er Danmarks energiforbrug fordelt på mange forskellige energikilder.

Aktivitet

Studer følgende to diagrammer. Find eventuelt selv lignende og nyere tal/diagrammer.

Hvilke forskelle og ligheder er der mellem Danmarks og Verdens energiforbrug blandt andet med hensyn til:

  1. Energikilder
  2. Udvikling
  3. Mængde / enheder på akserne
     

Naturgas#1Udklip

Danmarks energiforbrug fordelt på energikilde. Fra: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2022/2022-03-14-dks-forbrug-af-naturgas-er-paa-laveste-niveau-siden-1990

Verdens energiforbrug fordelt på energikilder. Fra: https://www.mm.dk/artikel/verdens-energiforbrug-topper-i-2032