Aarhus Universitets segl

Havvindmøller i Danmark

Førhen satte man vindmøller op på land, men indenfor de seneste år er flere vindmølleparker blevet oprettet i havet ud for kysten. Fordelen ved havvindmøller er, at placeringen på havet giver en kraftigere og mere jævn vind. Som en tommelfingerregel producerer havvindmøller 50 % mere end møllerne på land. Samtidig slipper man for eventuelle støjgener.

Står havvindmøllerne langt fra land i særlige områder kalder man det offshore.  Verdens første offshore vindmøllepark blev opstillet i Danmark.

I havet omkring Danmark er der et enormt potentiale for offshore vindmølleparker, fordi der er rigelig vind og bundforhold til at stabilisere møllerne.

Hvordan opstår vinden

Solens opvarmning af Jordens overflade skaber vind. Varm luft stiger til vejrs, og køligere luft kommer til. Denne bevægelse af luft, kalder vi for vind.

Lavtryk opstår, når varm, let luft stiger til vejrs. Når luften stiger til vejrs omkring et lavtryk bliver der plads til luft fra omgivelserne, og dermed opstår vind hen imod et lavtryk.

Højtryk opstår når luften synker ned. Når luften synker ned kommer der et overskud af luft, og dermed opstår der vind væk fra et højtryk.

Naturen vil altid prøve at skabe en form for balance. Derfor presses luft fra områder med højt tryk hen mod områder med lavt tryk. Vi mærker det som vind, og jo større forskel der er i tryk, des mere blæser det. 

Lær mere

Energimuseet har lavet filmen: Hvor kommer vinden fra?

Se denne video om højtryk og lavtryk

Det globale vindsystem

Læs om det på Virtuel Galathea 3: http://virtuelgalathea3.dk/projekt/vind-langs-galatheas-rute

Vindens retning - vindroser

Læs om det på Virtuel Galathea 3http://virtuelgalathea3.dk/artikel/vindrose-og-fremherskende-vindretninger

Aktivitet

Skoven i Skolen har lavet denne vejledning, hvor du kan måle vindens styrke og retning

På dette vindkort lavet af vindmølleindustrien, kan man få en fornemmelse af, hvor det kan svare sig at sætte vindmøller op:

http://xn--drmstrre-64ad.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/da/tour/wres/dkmap.htm

Aktivitet med SkoleGIS

Ved hjælp af SkoleGIS (https://www.skolegis.dk) kan du undersøge hvor det er hensigtsmæssigt at opstille vindmøller, når man tager hensyn til vindstyrke, eksisterende vindmøller, naturreservater, kabler mm:

Planlæg selv hvor du ville bygge nye vindmøller. Følg vejledningen på skolegis.dk - og åben kortet: www.bit.ly/DK-vindmøller

Argumenter for hvorfor du ville placere vindmøllerne netop her.