Aarhus Universitets segl

Konsekvenser ved havvindmøller

Havvindmøller er meget udbredt i Danmark, fordi vinden er stærkere på havet end på land. Der er ikke så meget, der kan bremse vinden på havet som på land - det giver mindre friktion mod overfladen.

Støj fra vindmøller kan genere mennesker. Jo større vindmølle jo mere støj. Havvindmøller er generelt meget store vindmøller. Til gengæld står de på havet, hvor de generer færrest muligt.

Havvindmøller har som sådan ikke nogen direkte effekt på dyrene i havet, når først de er stillet op. I byggefasen har man set at større havpattedyr, som sæler og hvaler forlader området på grund af uro og larm. Efter byggeriet er færdigt kommer dyrene tilbage igen.

Der er forskellige meninger om hvordan havvindmøller påvirker dyrelivet.

Aktivitet

Sammenlign disse to kilder med hensyn til budskab, afsender, validitet, argumentation mm:

Videnskab.dk: 'Havvindmøller kan skræmme Danmarks største rovdyr væk'

Danmarks vindmølleforening: 'Vindmøller og dyreliv'

Kunstige stenrev

Stenrev er et af de steder, hvor der lever flest forskellige dyr - der er stor marin artsrigdom. Mange af organismerne har brug for steder hvor de kan være påhæftet. Havvindmøllens fundament kan virke som et kunstigt stenrev for de mange vandlevende organismer.

Foto: Morten Rud

Fx ses her både søpunge, muslinger og søstjerner på fundamentet af en tysk vindmølle i Nordsøen.

Aktivitet

Besøg et sted hvor der både er en stenmole og strand og bestem forskellen i artsrigdom på stenene og på stranden

Hvorfor er der flere dyr på stenmolen end i det åbne vand/strand?

Arter som hæfter sig til stenrev:

  • Muslinger
  • Søpunge
  • Søpindsvin
  • Forskellige tangarter
Den store artsrigdom ved vindmøller har faktisk vist sig også at tiltrække større dyr. Tang kan virke som levested for mindre dyr, som tiltrækker fisk. Fiskene kan tiltrække sæler og andre større havpattedyr.

Den store artsrigdom ved vindmøller har faktisk vist sig også at tiltrække større dyr. Tang kan virke som levested for mindre dyr, som tiltrækker fisk. Fiskene kan tiltrække sæler og andre større havpattedyr.

Aktivitet

Tegn en fødekæde af organismerne på et stenrev. Start i bunden af papiret og tænk over hvem der spiser hvad? Husk primærproduktion - altid det første led i en fødekæde.