Aarhus Universitets segl

Vindmølleteknologi

Vingerne på en vindmølle kan overføre vindens bevægelsesenergi til en generator, som producerer elektrisk energi.  En stabil mølle kræver mindst tre vinger. Mængden af energi der overføres afhænger af arealet på vingen, men også af luftens massefylde, omdrejningsmodstanden, vindretningen og vindhastigheden. 

Vindenergi er en vedvarende energikilde. Når først vindmøllen er produceret udleder den ikke CO2.

Vindmøller virker kun når det blæser, og energien kan ikke umiddelbart gemmes.

Lær mere

Hvordan virker vindmøller?

Hvordan anbringes en havvindmølle på havet?

Tjek hvor du får el fra lige nu, og om det er fra vindmølleteknologi:
https://energinet.dk/energisystem_fullscreen

Hvordan går vi fra vind til strøm?
https://www.okolariet.dk/viden-om/lys-og-luft/vind/fra-vind-til-strom-med-moller

Generatoren

Generatoren blev opfundet over 40 år efter H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetisme og bliver i dag brugte næsten alle steder, hvor elektrisk energi bliver fremstillet fra bevægelse. Fx i alle kraftværker, hvor opvarmet vand skaber bevægelsen under tryk, eller i vindmøller og vandmøller. Omdannelsen af kinetisk energi til elektricitet sker via induktion.

Aktivitet

Lær om fremstilling af elektricitet - bla om generator

https://docplayer.dk/69906-Fremstilling-af-elektricitet.html

Opgaver / forsøg om vindenergi - side 14- 18 i denne:

https://docplayer.dk/4512304-Et-undervisningsforloeb-om-energi-fra-sol-vind-og-vand.html

  • Beskriv ved hvert forsøg hvordan processen foregår i en vindmølle.
  • Overvej hvordan energiomsætningerne foregår mellem kinetisk energi og potentiel energi.
Aktivitet

Byg din egen vindmølle: https://www.experimentarium.dk/klima/byg-din-egen-vindmoelle

Aktivitet

Mål vindmøllens effektivitet: https://www.experimentarium.dk/klima/din-vindmoelles-effektivitet