Aarhus Universitets segl

Tidevand opstår

Tidevand er regelmæssige stigninger og fald i vandstanden i havet. Vi kalder det højvande og lavvande - eller flod og ebbe.  Tidevand opstår i et samspil mellem Månens, Solens og Jordens tiltrækningskraft. Tidevand findes overalt i havet, men er mest mærkbart nær kysterne.  Bevægelsen af vandmasserne bærer energi med sig. Det kan man udnytte i bæredygtig energiproduktion.    

Lær mere

Tidevandets højde kan variere fra 0,5 meter til 15 meter.

Der er forskel på, hvor stærke vandstrømme tidevandet skaber. Det kommer an på kystens udformning. Er der forhindringer under havets overflade kan der opstå hvirvler. Og er der fx kanaler bliver vandet presset og stærkere strømme og højere tidevand kan opstå.

Trækker Sol og Måne i samme retning bliver tidevandet højst (kaldet springflod).  Springflod er når Månen og Solens tyngdekræfter begge trækker i vandet på Jorden. Det forekommer både ved fuldmåne og ved nymåne. Ved fuldmåne står Månen og Solen lige overfor hinanden på hver side af Jorden, og vandet vil blive trukket i hver sin retning. Ved nymåne trækker Solen og Månen i samme retning.

Lær mere

Mere om forskellen på springflod og nipflod: https://kyst.dk/kyster-og-klima/kystdynamik/tidevand/

Mere om tidevand: https://www.dmi.dk/hav/maalinger/tidevand/

Her kan du læse mere om bølgeenergi, og se et kort der viser hvor der er gode muligheder for at udnytte bølgeenergi:

https://exowave.com/wave-power/

Aktivitet

Undersøg hvor i Danmark tidevandet går højest og forklar hvorfor.

Her kan du undersøge lokale tidevandsforhold: https://www.dmi.dk/hav/maalinger/tidevandstabeller/

Se hvordan tabellerne læses: http://virtuelgalathea3.dk/artikel/tidevand-i-danmark

  • Hvorfor er tidevandet voldsommere på den sydlige vestkyst?
  • Hvorfor er der næsten intet tidevand på Bornholm?