Aarhus Universitets segl

Tidevands-teknologi

Lær mere

Man kan udnytte energien fra tidevandet i tidevands-kraftværker:

Ligesom med bølgekraft og vindmøller bliver bevægelsesenergien i tidevandsstrømmene omdannet til el, via en generator.

Da Månen er 24 timer og 50 minutter om at bevæge sig rundt om Jorden, er tiden mellem højvande 12 timer og 25 minutter. Og derfor ca. 6 timer mellem højvande og lavvande. Lokale oplysninger kan findes i en tidevandstabel.

Tidevandsenergi er en vedvarende energikilde, som ikke udleder CO2, men energien kan ikke umiddelbart gemmes.

Se denne animation af teknologien i et tidevandskraftværk:

Aktivitet

Lav forsøg om induktion i denne vejledning fra Alinea