Aarhus Universitets segl

Tidevands-teknologi

Lær mere

Man kan udnytte energien fra tidevandet i tidevands-kraftværker:

Ligesom med bølgekraft og vindmøller bliver bevægelsesenergien i tidevandsstrømmene omdannet til el, via en generator.

Det ældste tidevandskraftværk er ved  St.Malo i Frankrig på floden La Rance.


(Skovlbladene på tidevandskraftværket i La Range River i Frankrig)

Lær mere om tidevandskraftværker
http://www.theneweconomy.com/insight/tidal-bore-energy-how-its-harnessed

Da Månen er 24 timer og 50 minutter om at bevæge sig rundt om Jorden, er tiden mellem højvande 12 timer og 25 minutter. Og derfor ca. 6 timer mellem højvande og lavvande. Lokale oplysninger kan findes i en tidevandstabel.

Tidevandsenergi er en vedvarende energikilde, som ikke udleder CO2, men energien kan ikke umiddelbart gemmes.

Se denne animation af teknologien i et tidevandskraftværk:

Aktivitet

Lav forsøg om induktion: https://storage-cdn.alinea.dk/2018-12/4283c87d-6157-4761-b19b-d6a603f5ff19_Fors%C3%B8g_med_induktion.pdf

Andre forsøg – b.la om generator: https://docplayer.dk/69906-Fremstilling-af-elektricitet.html

  1. Beskriv ved hvert forsøg hvordan processen foregår i et tidevandsanlæg.
  2. Overvej hvordan energiomsætningerne foregår mellem kinetisk energi og potentiel energi.