Aarhus Universitets segl

Plastaffald i havet

Det er vigtigt at vide, hvordan plastik ender i havet, hvis vi har et ønske om at gøre noget ved problemet.

Plastaffald findes overalt i havmiljøet; langs kyster, ude midt på havet, på havoverfladen og på havets bund. Der laves mange undersøgelser omkring affaldet langs kysterne, men da det er sværere at overvåge plast i havvandet og på havbunden, er der få store undersøgelser – og derfor mindre viden – omkring plast her. Dog ved vi, at plastaffaldet både kan ophobe sig nær det sted, det er blevet smidt, men plasten kan også flyde langt væk fra dets oprindelsessted.

  Plast i havet kan komme fra dig

Hvordan plastaffaldet transporteres afhænger af en række faktorer, som fx plasttypen, regn, havstrømme, flodretning, vind og landskabet. 

  AKTIVITET   

Overvej hvordan de forskellige faktorer:
  • regn, 
  • havstrømme, 
  • flodretning,
  • vind 
  • landskab
  • eventuelle andre faktorer

har betydning for transport af plastaffald

AKTIVITET

Opgave, Plastik i din hverdag

Se øvelsesvejledning her

Øvelsesvejledning udviklet af Plastic Change, Julie J. Larsen  

Havstrømmene

Både de store havstrømme og de store luftstrømme påvirker det globale klima. Meget forenklet kan man sige, at vinden blæser varmt luft fra Ækvator mod polerne og omvendt kold luft fra polerne mod Ækvator. Ligeledes flytter havstrømmene koldt vand fra polerne mod Ækvator og omvendt varmt vand fra Ækvator mod polerne.

Overalt i havet er der havstrømme - vandet ligger aldrig stille. Verdens store havstrømme er vist på dette kort

Plastic Change, tegner Belle Djerberg

      Golfstrømmen når nærmest hele kloden rundt        

Når plast ender i havet, bliver det enten skyllet op på en nærliggende kyst eller transporteret ud på de åbne oceaner via havstrømmene. Plastikstykker kan på to måneder drive mere end 1.000 km fra kysten. I dag er der ca. 150 millioner ton plastik i verdenshavene.

Se filmen her om plastik i havet  

Suppe eller ø?

Nogle har måske hørt, at der findes flere plastik-øer rundt omkring i verdenshavene. Ordet ø kan give indtryk af, at al plasten ligger på havoverfladen i et mere eller mindre solidt lag. Virkeligheden er en anden, da det nærmere er en suppe af plastikstykker, der hvirvler rundt sammen med roterende havstrømme. Sådanne strømhvirvler med plast kaldes på engelsk for gyres.

Når plastikken transporteres ud på de åbne oceaner, er der tendens til, at det samler sig i fem store områder. Det er disse områder, der udgør ’plastiksupperne.

Se de fem områder her

 Plastic Change, tegner Belle Djerberg

Tilsammen har de fem områder en størrelse, der omtrent svarer til hele Afrika.

Hvilket område plasten ender i, afhænger af, hvorfra den udledes. Plast, der udledes fra Danmark, ender i den nordatlantiske plastiksuppe sammen med en stor del af det flydende plastik fra Europa. Også plast fra det østlige USA og fra Nordafrika ender via havstrømmene i dette område.

  Læs mere om plastik i havet

På Videnskab.dk kan du blive klogere på mikroplast i havet

AKTIVITET

dr.dk/skole har lavet opgaver omkring havstrømme

AKTIVITET

Strandrensning, Se øvelsesvejledning her og download og print dataarket her

Øvelsesvejledning udviklet af Plastic Change, Julie J. Larsen

Brug appen Marine Litter Watch til at dokumentere hvad du finder og hjælp forskerne