Aarhus Universitets segl

Plastkoder

Der findes rigtig mange forskellig slags plast, og det kan være svært at finde ud af, hvad for noget plast, man har. Der er mange forskellige typer plastik.

Se mere i videoen her og find ud af hvordan plastik kan genanvendes 

Meget af det plast vi bruger kan genbruges. Men først skal det sorteres ordentligt så de forskellige plastiktyper ikke bliver blandet sammen.

Derfor har man lavet plastikkoder, der er internationale, så man ved hjælp af en kode (et tal fra 1-7 i en genbrugstrekant) kan se, hvilken plasttype produktet er fremstillet af:    

 Plastic Change, De forskellige plastik koder og hvad de står for. Tegner Belle Djerberg

AKTIVITET

Undersøg hvordan plasten sorteres i din kommune

AKTIVITET

Eksperiment, Bestemmelse af plastiktyper

Se øvelsesvejledning her

Tilsætningsstoffer

For at give plast forskellige egenskaber tilsættes ofte forskellige stoffer - det kaldes tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer.

Tilsætningsstofferne er med til at give plasten en endnu større vifte af egenskaber. På den måde kan man skræddersy plastikmaterialerne til helt specifikke opgaver.

De vigtigste tilsætningsstoffer er:

  • Armeringsstoffer, der giver materialer større styrke.
  • Blødgørere, der gør stive materialer bøjelige.
  • Pigmenter, der giver farve
  • Stabilisatorer, der giver holdbarhed mod bl.a. ultraviolet lys og termisk nedbrydning.
  • Antistatika, der modvirker statisk elektricitet.
  • Brandhæmmende midler, der bevirker at plasten kan tåle højere temperaturer.
  • Fyldstoffer, der kan gøre et produkt billigere.

Problematiske stoffer i plast

Plast kan indeholde problematiske stoffer:

Plasten PVC indeholder klorholdige forbindelser. Afbrænding af 1 kg PVC udvikler ca. ½ kg saltsyre (HCl), der bidrager til syreregn, derudover udvikles der dioxiner, som er kræftfremkaldende.

Da det er nemt at arbejde med og billigt at fremstille, støder vi ofte på PVC i vores hverdag. Hård PVC bruges bl.a. til afløbsrør, tagrender, vinduer og lignende. Blød PVC anvendes til produkter som badebolde, svømmevinger, skriveunderlag, regntøj, puslepuder, voksdug, fodtøj etc.

PVC står for polyvinylklorid og indeholder 57% klor. PVC-affald skal afleveres på genbrugsstationerne, hvor hård PVC bliver genbrugt, mens den bløde PVC bliver brændt af.

Andet plast kan indeholde problematiske tilsætningsstoffer:

Plasten i meget elektronik - fx computere - er behandlet med brommerede flammehæmmere, så de ikke går i brand, når de bliver varme ved brug.

Problemet med brommerede flammehæmmere er, at de ophobes i fødekæden. Stofferne fordamper langsomt fra plasten og da deres kemiske opbygning minder om vores hormoner kan de påvirke vores hormonsystem - de hører under gruppen af hormonforstyrrende stoffer.

Nedbrydning af plastik

Mange plastprodukter er meget holdbare, derfor tager det rigtig langt tid for materialet at blive nedbrudt i naturen og faktisk forsvinder det aldrig helt. I kontakt med vand, vind, varme og sollysets UV-stråler bliver plastikken  brudt ned til mindre og mindre stykker. Til sidst vil de være så små at vi ikke kan se dem, men de er der stadig.