Aarhus Universitets segl

Politik

Meget af den plast, der forurener i U-landene, er produceret af vestlige virksomheder med hovedkvarter i EU eller Nordamerika. Virksomhederne producerer og distribuerer varer med engangsemballage, der forurener, uden at virksomhederne tager ansvar for affaldet. Det giver U-landene store miljøproblemer, da landene ikke har systemer til at håndtere den store affaldsmængde.

Men hvem har ansvaret?

Mens vi i Europa og USA er gode til at indsamle vores affald, har U-landene ikke et tilsvarende indsamlings- og sorteringssystem. Husholdningsaffaldet bliver derfor ikke sorteret, men ender i stedet på lossepladser med alt muligt forskelligt affald.

Både i Danmark, i EU og globalt arbejder man med udfordringerne med plastaffald.

Danmark: I april 2017 blev der i Folketinget præsenteret planer om at udarbejde en national handlingsplan mod plastikforurening i miljøet.

EU: EU-kommissionen har lavet en anbefaling om plastpolitik, hvor de bl.a. ønsker at mindske mængden af affald og gøre genbrug og genvinding mere økonomisk smart. De vil fx gerne minimere forbrænding af plast.

Verden: I FN (Forenede Nationer) har man lavet et marint affaldsprogram, som er et globalt samarbejde om at mindske plastforurening af havet.

Da plastforurening er et globalt problem, skal løsningen findes på tværs af landegrænser.    

AKTIVITET

Opgave, Plastik politik

Se øvelsesvejledning her

Øvelsesvejledning udviklet af Plastic Change, Julie J. Larsen