Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Politik

Meget af den plast, der forurener i U-landene, er produceret af vestlige virksomheder med hovedkvarter i EU eller Nordamerika. Disse virksomheder producerer og distribuerer varer med engangsemballage, der forurener, uden at de tager ansvar for affaldet. Det giver U-landene store miljøproblemer, da landene ikke har systemer til at håndtere den store affaldsmængde.

Men hvem har ansvaret?

Mens vi i Europa og USA er gode til at indsamle vores affald, har U-landene ikke et tilsvarende indsamlings- og sorteringssystem. Husholdningsaffaldet bliver derfor ikke sorteret, men ender i stedet på lossepladser med alt muligt forskelligt affald.

Både i Danmark, i EU og globalt er arbejder man med udfordringerne med plastaffald.

Danmark: I april 2017 blev der i Folketinget præsenteret planer om at udarbejde en national handlingsplan mod plastikforurening i miljøet.

EU: EU-kommissionen har lavet en anbefaling om plastpolitik, hvor de bl.a. ønsker mindske mængden af affald og gøre genbrug og genvinding mere økonomisk attraktivt, specielt ved at bevæge sig væk fra forbrænding af plast.

Verden: I FN (Forenede Nationer) har man lavet et marint affaldsprogram, som er et globalt samarbejde om at mindske plastforurening af havet.

Da plastforurening er et globalt problem, skal løsningen findes på tværs af landegrænser.    

AKTIVITET

Opgave, Plastik politik

Se øvelsesvejledning her

Øvelsesvejledning udviklet af Plastic Change, Julie J. Larsen