Aarhus Universitets segl

Teknologier

Man anslår, at 70 % af plastikken der ender i havet , havner på bunden, 6 % flyder i overfladen og de resterende % befinder sig i vandsøjlen mellem overfladen og havbunden, hvor det fx kan blive indtaget af dyr.  Dette betyder meget for hvilke teknologier, man kan bruge når man skal indsamle plasten.

The Ocean Clean-up projekt

Et tiltag, der har fået meget opmærksomhed rundt omkring i verden, er OCEAN CLEANUP. Ideen bag denne opfindelse er at indfange plastik i de fem ’plastiksupper’ vha. 100 km lange flydespærringer. Plast vil via havstrømmene blive transporteret til de lange flydespærrer, der ligger i havets plastområder, hvor plasten bliver fanget i et rensefilter. Når plasten er indsamlet kan det samles op af et skib.

Se hvordan Ocean Clean-up projektet ser ud
>

The Seabin project

The Seabin betyder havskraldespanden og der er også lige præcis hvad det er.

Se her hvordan The Seabin virker 

Seabin er en simpel anordning, der består af spand, pumpe og filter.

Pumpen suger vand og overfladeaffald ned i spanden, hvor en skraldepose foret med absorberende materiale filtrerer olie, rensemidler og plastaffald fra, inden vandet fortsætter fra bunden af spanden op igennem pumpen på broen og ud i havet igen.

Den øverste del af selve skraldespanden er et flydelegeme, der sørger for, at spanden holder sig lige ved vandoverfladen.

Bænken og Spanden

I løbet af 2016 har flere hundrede frivillige deltaget i strandrensninger langs Vesterhavet, hvor der er blevet indsamlet plast i sækkevis.

Den indsamlede plast er blevet transporteret til forskellige genanvendelsesvirksomheden. Efter at være blevet vasket, sorteret og oparbejdet er den indsamlede plast blevet til en ny råvare.

Næste skridt i processen foregår på en plastfabrik, der skal anvende materialet til at fremstille nye plastprodukter som fx strandbænke og skraldespande, som efter planen skal opstilles på de strande, hvor plastikken er indsamlet.    

Se her hvordan Bænken og Spanden bliver til