Aarhus Universitets segl

Alternativer

Affald i havet stammer hovedsageligt fra forkert affaldshåndtering, dårlige vaner og udslip af spildevand.

Et af problemerne er uden tvivl vores holdning til affald i naturen. Vi kan derfor alle tænke nærmere over, hvad vi smider i håndvasken, toilettet eller direkte ud i naturen.

AKTIVITET

På engelsk taler man om de tre R’er: Reduce, reuse, recycle, for at tænke bæredygtigt. Find u af hvad de tre begreber dækker over i forhold til plast.

Andre taler om 4 R’er - eller 5 R’er. Undersøg hvad dette dækker over.

Giv eksempler på alle de forskellige R’er.

Bambus?

Et alternativ til en plastikgrydeske, plastiktallerken eller sågar plastik på en cykel kan være træsorten bambus. Men selvom bambus kan nedbrydes i naturen, er det ikke nødvendigvis det mest bæredygtige materiale.

Bambus er i sig selv et bæredygtigt og miljørigtigt materiale, men hvis det bliver dyrket i store, lukkede plantager og sprøjtes med pesticider eller tager pladsen fra dyrkning af afgrøder, forsvinder miljøhensynet. Desuden bruges der en del lim i produktionen af bambusprodukterne, hvilket ikke altid er godt for miljøet.

AKTIVITET

Læs artiklen her og diskuter, hvad I tænker der kunne være af alternativer til plastik

https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/3-alternativer-til-plastik-men-dur-de-overhovedet