Aarhus Universitets segl

Plastik i I-lande og U-lande

Havstrømme og vind gør, at plast, smidt ud i en del af verden, kan ende i en helt anden verdensdel, og problemerne med skrald er derfor ikke kun et nationalt problem, men et internationalt problem. Generelt skyldes plast i havet hovedsagelig dårlig affaldshåndtering.

Forskerne kan se, at ca. 20 lande står for 83 procent af alt plastaffald i havet. På verdenskortet nedenfor vises plastforureningen fra 192 lande med kyststrækninger.

Læs mere om kortet her

Flere af de lande, som står for den største plastikudledning er U-lande. Forskere peger på, at især organiseret affaldshåndtering er vigtig i disse lande. Men da U-landene står med mange andre udfordringer, så som mangel på rent drikkevand og kloaksystemer, er affaldshåndtering af plast ikke øverst på to-do listen her.

Forskerne peger på, at udvidet produktansvar for dem, der producerer plast, kan være med til at begrænse plastforureningen. Da de fleste producenter findes i I-landene, har disse lande derfor et stort ansvar for at finde løsninger på plastikforureningen.

Bæredygtige løsninger

Se videoen om bæredygtige løsninger 

At stoppe den globale plastforurening kræver, at vi ændrer de lokale, nationale og globale produktions- og forbrugsprocesser for millioner af vidt forskellige produkter. Dette er en udfordring, som den globale økonomi ikke har stået overfor før. Omvendt er brugen af plast så afgørende for vores hverdag og samfundets funktion, at der skal meget omfattende løsninger til, hvis vi skal ændre det. I dag indgår plast i et lineært system (produktion - forbrug - økonomi).  Hvis vi skal tænke i en bæredygtig fremtid, skal vi til at tænke i et cirkulært system.

Hvad er lineær og cirkulær økonomi
 
AKTIVITET

Se videoen www.youtube.com/watch?v=4jORau0V62c

Find ud af hvad ’Vugge til vugge’ går ud på og hvordan det adskiller sig fra ’Vugge til grav’, når vi taler om produktion af plast?