Aarhus Universitets segl

Algemarker

Algerne har behov for en række faktorer for at kunne vokse. Det er fx lys, næringsstoffer og kuldioxid, og tilsammen kaldes det for vækstfaktorer. Algernes vækst afhænger af tilgængeligheden af disse faktorer. Det vil sige, at hvis der er mangel på en af faktorerne, fx næringsstoffer, vil væksten gå i stå selvom der er rigeligt af de andre faktorer. Dette kaldes Liebigs minimumslov.

Algerne vokser hurtigt, hvis der er rigeligt af lys, næring og alle de andre faktorer. De vokser også hurtigere end mange af de afgrøder, som vi dyrker på land.

Billedresultat for alger peter bondo

Ålegræs er en blomsterplante og ikke en alge. Den er dog også god til at øge biodiversiteten, da den danner ålegræsbede som fungerer som gemmested for masser af smådyr. Ålegræs kan findes ved mange danske kyster. Hvor har du sidst set ålegræs?

Tang og økosystemet

Dyrkning af tang kan både gavne vandmiljøet og biodiversiteten i havet. Tang optager næringsstoffer fra havvandet. Derved renser tangen vandet og omdanner samtidig næringsstofferne til proteiner, der kan komme både mennesker og dyr til gavn, når tangen høstes og forarbejdes til fødevarer, foder eller tilsætningsstoffer.

AKTIVITET 
Prøv at se, om du kan rense vand for næringsstoffer med tang. Find øvelsesvejledningen her 

Når tang hænger på linerne og vokser, danner den en slags ”hængende rev”, der er levested for forskellige dyr. Det gælder dyr, der bruger tangen som skjulested, eller som føde – enten fordi de græsser direkte på tangen, eller spiser de dyr, der lever på tangen. Derfor mener man, at dyrkning af tang kan bidrage til en større biodiversitet.

Hvad kan du finde af tang på stranden

"Opdag Havet" har været en tur på stranden. Se med her: 

https://www.facebook.com/opdaghavet/videos/1735779959988320/ 

Hvordan ser en typisk tangbund ud? Se Miljøstyrelsens optagelser her
AKTIVITET 
Dyrk din egen søsalat: Du kan dyrke din egen søsalat sammen med Hovedet i Havets tang-nørd Esben Rimi Christiansen. Se hvordan du gør her
Læs mere om tang
På denstoredanske.dk kan du blive endnu klogere på tang/alger: http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Botanik/Alger_og_sporeplanter/alger
Oplev tangmarkerne under overfalden - tag selv på undervandsjagt