Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Algemarker

Algerne har behov for en række faktorer for at kunne vokse. Væksten er begrænset af tilgængeligheden af disse faktorer. Ud over næringssalte er alger særligt begrænset af lysmængden, tilstedeværelsen af vand, CO2 og vandets temperatur samt pH. Disse faktorer kaldes samlet for algernes vækstfaktorer.

Algerne vokser hurtigt, hvis tilstedeværelsen af lys og næring er tilstrækkelig. De vokser væsentligt hurtigere end de afgrøder, som hidtil har været anvendt til produktion af biobrændsel så som træ og halm.

Billedresultat for alger peter bondo

Ålegræs kan findes ved mange danske kyster. Hvor har du sidst set ålegræs?

Tang og økosystemet

Dyrkning af tang kan både gavne vandmiljøet og biodiversiteten i havet. Tang optager næringsstoffer fra havvandet. Derved renser tangen vandet og omdanner samtidig næringsstofferne til proteiner, der kan komme både mennesker og dyr til gavn, når tangen høstes og forarbejdes til fødevarer, foder eller tilsætningsstoffer.

AKTIVITET 
Prøv at se, om du kan rense vand for nærringsstoffer med tang. Find øvelsesvejledningen her 

Når tangen hænger på linerne og vokser, danner den en slags ”hængende rev”, der er levested for forskellige dyr. Det gælder dyr, der bruger tangen som skjulested, eller som føde – enten fordi de græsser direkte på tangen, eller spiser de dyr, der lever på tangen. Derfor mener man, at dyrkning af tang kan bidrage til en større artsrigdom.

Hvad kan du finde af tang på stranden
https://www.facebook.com/opdaghavet/videos/1735779959988320/ 
Hvordan ser en typisk naturlig tangbund ud

 

AKTIVITET 
Dyrk din egen søsalat: Du kan dyrke din egen søsalat sammen med Hovedet i Havets tang-nørd Esben Rimi Christiansen. Se hvordan du gør her

 

Læs mere om tang
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Botanik/Alger_og_sporeplanter/alger

 

Oplev tangmarkerne under overfalden - tag selv på undervandsjagt