Aarhus Universitets segl

Alger i Danmark

Hvorfor er Danmark så velegnet til algedyrkning?

·         Danmark er et fladt landområde omgivet af ikke særlig dybe farvande.

·         Det er et land, der er fordelt på mange øer og halvøer forsynet med mange indskæringer, hvilket betyder, at landet samlet set har en meget lang kystlinie. Vi har en samlet kystlinje på 8.750 km!

Vi har mange arter af alger i Danmark - du kan kigge med her, når Signe og Mads fra Hovedet i Havet går på alge-safari langs molen. De finder både grønne, røde og brune alger.

Aktivitet

Brug evt. Google Earth til at undersøge:

·         Hvorfor er Danmark så fladt?

·         Hvorfor er der så meget næring i fjordens vand?

Udbredelsen af alger varierer med årstiden. Det kan ses på de to billeder herunder som viser mængden af mikroalger i vandet. Det første er fra maj måned, og det næste billede er fra november måned. Farverne viser mængden af målt klorofyl, som er det molekyle der fanger energien fra lyset som driver algens fotosyntese.

Forklar hvad du ser på billederne.

·         Hvorfor er der forskel på mængden af mikroalger i havet i maj i forhold til november?

·         Diskuter hvad vind og vejr kan have af effekt på mængden af mikroalger og hvor vi finder flest mikroalger 

Satellitkort over Danmark, som viser den gennemsnitlige mængde af alger (chlorofyl) i havet i maj måned. De blå nuancer viser en lav koncentration af mikroalger. De røde nuancer viser en høj koncentration af mikroalger. 

Satellitkort over Danmark, som viser den gennemsnitlige mængde af alger (chlorofyl) i havet i november måned. De blå nuancer viser en lav koncentration af mikroalger. De røde nuancer viser en høj koncentration af mikroalger. 
 

Kigger man på et verdenskort, kan samme mønster ses flere steder – at mængden af mikroalger varierer med årstiderne. 

Kortet viser udbredelsen af mikroalger i verdenshavene. Mængden af mikroalger er størst i områder markeret med rødt og aftager over orange, gul, grøn og blå til lilla. kortrt findes på hjemmesiden: https://denstoredanske.lex.dk/plankton

Den højeste produktion af mikroalger findes i lavvandede områder, især langs kysterne, og fx ud for Sydamerikas vestkyst, hvor næringsrigt bundvand presses op mod overfladen (opvæld). Her kan mikroalgerne årligt producere mere end 450 g kulstof pr. m2. De store oceaner i troperne og subtroperne kan sammenlignes med en ørken. Begge steder er produktionen mindre end 50 g kulstof pr. m2.

Aktivitet

  1. Hvorfor tror du, at mængden af alger varierer når man kigger på de kystnære områder i forhold til midt ude i de store oceaner?
  2. Spiller mennesker en rolle i den variation?