Aarhus Universitets segl

Alternative produkter og forskning

Både makroalger og mikroalger indeholder kulhydrater, fedtstoffer og proteiner. Der er dog stor forskel på, hvor meget de indeholder af disse stoffer.

Makroalgerne indeholder normalt meget kulhydrat og mindre fedtstof.

Med mikroalgerne forholder det sig generelt omvendt – de indeholder meget fedtstof. Fedtstof indeholder mange C-H-bindinger og C-C-bindinger, som man også finder i biodiesel. Disse bindinger er meget energirige, og derfor har man set et stort potentiale i at omdanne mikroalgerne til biodiesel.

Men det er krævende at omdanne mikroalgerne til biodiesel, og det er endnu ikke lykkedes at gøre det effektivt. Produktionsomkostningerne er høje, og bl.a. skal der etableres store og dyre anlæg.

Læs om dansk forskning i alger
AlgeCenter Danmark: http://www.algecenterdanmark.dk/research.aspx                                        
Hvordan kan vi bruge alger i fremtiden?
Hvordan bruger vi tang i menneskets tjeneste
Find artikler hos Videnskab.dk, fx denne: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/tang-i-menneskets-tjeneste
Se her hvad tang også kan bruges til
Bliv klogere på tang hos Økolariet: http://www.okolariet.dk/viden-om/baeredygtig-mad/tang/hvad-bruges-tang-ellers-til