Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dyrkningsmetoder

Danmark er velegnet til dyrkning af alger. Det skyldes, at vores indre danske farvande er meget næringsrige, fordi der er et højt indhold af nitrogen og fosfor, bl.a. på grund af landbruget. Algernes vækst vil således ikke være begrænset af mangel på næringsstoffer. I stedet vil algernes vækst være begrænset af lysmængde og temperatur i de danske farvande.

I Danmark er de næringsrige og lavvandede fjorde oplagte til dyrkning af tang. Det lave vand betyder masser af lys til algerne og en forholdsvis hurtig opvarmning af vandet.

Når algerne høstes og anvendes til biobrændselproduktion, vil man samtidig fjerne nitrogen (N) og fosfor (P), fordi algerne har optaget det fra vandet.

Hermed er høsten af alger med til at fjerne den overproduktion af N og P, som landbruget udleder til havet.

Det betyder samtidig at vi ikke får den opblomstring af mikroalger, som sommer og efterår kan give problemer med masseopblomstringer og efterfølgende iltsvind.

 

AKTIVITET 
Dyrk din egen søsalat: Du kan dyrke din egen søsalat sammen med Hovedet i Havets tang-nørd Esben Rimi Christiansen. Du kan finde en protokol her, eller kigge med når Mads fra Hovedet i Havet selv prøver lige her!

 

Sådan kan alger dyrkes

http://e-learning.skaldyrcenter.dk/opdraet/dyrkning-af-sukkertang/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lMUucQXJ41k

https://www.youtube.com/watch?v=alf0thISRl0

Algerne høstes

Alt efter hvad algerne skal bruges til, høstes de på forskellige tidspunkter. Dette foregår ved at sejle ud og trække linerne med tang ombord på skibet. Hvis man ønsker at anvende algerne til biogas, vil man gerne have et højt niveau af kulhydrater. Forsøg har vist, at indholdet af kulhydrat i sukkertang er højest i sensommeren og efteråret. Så hvis sukkertangen skal anvendes til biogasproduktion, er det mest hensigtsmæssigt at høste dem på det tidspunkt.

Ønsker man til gengæld at anvende sukkertangen til fødevarer eller som tilsætningsstof til foder, er det ofte et højt proteinindhold, man er ude efter. Derfor bør man i de tilfælde høste i det tidlige forår, hvor proteinindholdet er højest.

Læs mere om Norges høst af tang
https://www.fiskerforum.dk/tang-indbringende-forretning-norsk-fiskeri
Video om tanghøstning i Norge