Aarhus Universitets segl

Dyrkningsmetoder

Danmark er velegnet til dyrkning af alger. Det skyldes, at vores indre danske farvande er meget næringsrige, fordi der er et højt indhold af nitrogen og fosfor, bl.a. på grund af landbruget. Algernes vækst vil således ikke være begrænset af mangel på næringsstoffer. I stedet vil algernes vækst være begrænset af lysmængde og temperatur i de danske farvande.

I Danmark er de næringsrige og lavvandede fjorde oplagte til dyrkning af tang. Det lave vand betyder masser af lys til algerne og en forholdsvis hurtig opvarmning af vandet.

Når algerne høstes og anvendes til fx fødevareproduktion, vil man samtidig fjerne nitrogen (N) og fosfor (P), fordi algerne har optaget det fra vandet.

Hermed er høsten af alger med til at fjerne noget af det overskud af N og P, som landbruget udleder til havet.

Det betyder samtidig, at vi minimerer den opblomstring af mikroalger, som sommer og efterår kan give problemer, fordi masseopblomstringen kan føre til iltsvind. Du kan lære meget mere om iltsvind i forløbet "Når havet har åndenød".

AKTIVITET 

Dyrk din egen søsalat: Du kan dyrke din egen søsalat sammen med Hovedet i Havets tang-nørd Esben Rimi Christiansen. Du kan finde en vejledning her, eller kigge med når Mads fra Hovedet i Havet selv prøver lige her!
Sådan kan alger dyrkes. Se videoer fra forskellige steder 

Se hvordan de dyrker alger hos AlgeCenter Danmark

DTU forsker også i tangdyrkning

Algerne høstes

Alt efter hvad algerne skal bruges til, høstes de på forskellige tidspunkter. Dette foregår ved at sejle ud og trække linerne med tang ombord på skibet. 

Ønsker at anvende sukkertangen til fødevarer eller som tilsætningsstof til foder, er det ofte et højt proteinindhold, man er ude efter. Derfor bør man i de tilfælde høste i det tidlige forår, hvor proteinindholdet er højest. Til gengæld er indholdet af kulhydrat i sukkertang højst i sensommer og efterår.

Video fra Havforskningsinstituttet om tanghøstning i Norge