Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fælles intro

Verdens energiforbrug stiger.  Verdenskortet viser menneskets aktivitet på Jorden, når det er nat overalt. Belysningen kommer fra byer og fra afbrænding til energiproduktion. 

Video: se hvor oplyst jorden er om natten fra det ydre rum 

I øjeblikket er fossile brændsler, som kul og olie, den mest anvendte energikilde. Råolie og naturgas findes under havbunden, men er ikke vedvarende energikilder.

Produktionen af el og varme ud fra kul, olie og naturgas udleder CO2 og bidrager til drivhuseffekten.  For at mindske udledningen af CO2 kan produktionen af varme og elektricitet i stedet komme fra vedvarende energikilder som fx sol-, vind- og geotermisk energi.

Biomasse som halm og træ afbrænder vi også til energiforsyning.  Biomasse er en fælles betegnelse for alt organisk stof, der dannes ved fotosyntesen.  Vi siger at biomasse er CO2 - neutralt. Det betyder at den mængde CO2, der frigives ved afbrænding er den samme som planten har optaget i sin levetid.

På de store forbrændingsanlæg i Danmark udnytter man også affald til produktion af el og varme.  Og endelig producerer vi biogas, som er en gas, der bliver udviklet, når vådt organisk affald bliver nedbrudt af bakterier under iltfrie forhold. På store spildevandsanlæg udnytter man derfor slam fra spildevandet til produktion af biogas. Gassen (primært methan, CH4) kan så bagefter blive udnyttet til el- og varmeproduktion.