Aarhus Universitets segl

Fotosyntese

Planter er i stand til at udføre fotosyntese. I fotosyntesen dannes organisk stof i form af kulhydratet glukose. Glukose dannes ud fra de uorganiske stoffer kuldioxid og vand. Denne proces kræver energi som leveres af lyset. Som et overskudsprodukt dannes ilt.

6 CO2 + 6 H2O + lysenergi --> C6H12O6 (glukose) + 6 O2

Har du svært ved at huske hvordan det nu er med fotosyntesen, så hør fotosyntese sangen her  

Aktivitet

Der findes mange animationer og små film om fotosyntesen fx denne fra DR.dk eller denne fra Folkeskolen online.

Se mindst 3 forskellige film/animationer om fotosyntesen, diskuter i grupper hvordan I kan bruge filmene til at forstå fotosyntesen. Lav eventuelt jeres egen film om fotosyntesen og hvordan det foregår i havet.

Algers evne til at danne kulhydrater vha. lysenergi er meget vigtig for det økosystem, som algerne er en del af. Algerne gør lysenergien tilgængelig for resten af økosystemet ved at omdanne den til kemisk energi, når de danner glukose, der indeholder energien fra sollyset.

Alger som primærproducent

Algernes evne til at danne kulhydrat og ilt giver dem en helt central rolle i økosystemet. Algerne udgør dermed grundlaget for liv i ferske og salte vande. Kulhydratet og ilten bliver brugt af de dyr der spiser algerne - på den måde går energien videre i fødekæden. Hvis det ikke var for fotosyntesen, ville der ikke være liv på Jorden, som vi kender det i dag. Det er algernes og de andre planters vækst, der er grundlaget for livet. Da algerne er det første led i havets fødekæder, kalder man dem for primærproducenter.

Mikroalgerne står for klart den største primærproduktion i havet. Primærproduktionen fra mikroalgerne i havet udgør omkring 40 % af Jordens samlede produktion ved fotosyntese.

Aktivitet

Fotosyntese forsøg med tang

Se øvelsesvejledningen her

Note: I stedet for vandpest bruges søsalat og i stedet for COindikator bruges Bromthymolblåt (BTB) opblandet i filtreret havvand.   

BTB er en pH-indikator, som vil fremstå blå i en basisk væske og gul i en sur væske. 

Farven på tang

Selvom mange tangarter ikke er grønne, indeholder de stadig klorofyl (det grønne farvestof, som gør at planeter kan lave fotosyntese). Grunden til at fx blæretang er brunt og ikke grønt skyldes, at det også indeholder et andet farvestof end det grønne klorofyl, nemlig det brune farvestof fucoxanthin.

Aktivitet

Det kan nemt vises at brunalger også indeholder klorofyl.

Alt du skal bruge er en brunalge og noget kogende vand.

Brunalger kan du finde ved at gå en tur ved stranden. Brug Kattegatcentrets algeskema til at identificere hvilke brunalger du finder:

Når algen overhældes med kogende vand, vil den skifte farve fra brun til grøn. Det skyldes, at farvepigmentet fucoxanthin ødelægges af det varme vand. Til gengæld er det grønne klorofylpigment mere stabilt i forhold til opvarmning.

Alger i glas og ramme

Mange tror man skal til troperne for at se flot natur under vandet, men der er utrolig flot og farverigt under vandet mange steder i Danmark. Det kræver bare et par dykkerbriller og måske en snorkel, og så er du i gang.
I videoen fortæller vi om algernes biologi, hvor du finder dem og hvad du kan bruge dem til. Du kan også lære, hvordan du laver algekunst!