Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fra alger til fossil energi

Vil vi løbe tør for fossile brændstoffer?

Hvis man skal kunne svare på dette spørgsmål, er det nødvendigt både at beskæftige sig med geologi og samfundsforhold. Geologien (viden om jordens fysiske struktur) giver viden om forekomsten af fossile brændstoffer, mens det er samfundsforholdene, der sætter rammerne for, hvor meget vi skal bruge.

Se en film om hvordan Danmark kan klare sig uden fossile brændsler
Hvordan dannes fossile brændstoffer

Samfundsforhold, reserver og ressourcer

Det kan umiddelbart synes lidt mærkeligt at påstå, at det er samfundet, som bestemmer, om vi løber tør for fossile brændstoffer. Det er på den anden side også ganske klart.

Det er samfundsforholdene, der bestemmer, hvor store mængder fossile brændstoffer, vi bruger i verden. Nu er det jo ikke sådan, at fordi det er vi mennesker, som skaber samfundsforholdene, så er det nemt at ændre på det. Udviklingen har ført til en globaliseret verden med stor produktion og udveksling af varer mellem 7 milliarder mennesker. Se hvor mange mennesker vi er på Jorden lige nu: http://www.worldometers.info/da/.

Den energi, der skal bruges til dette, hentes hovedsageligt fra fossile brændstoffer.

Et alternativ til dette kan være bioraffinering. Se mere om dette her: https://www.youtube.com/watch?v=p4ZgHSHE4JQ