Aarhus Universitets segl

Kulstofkredsløbet

Man har i flere år forsket i at bruge alger som energikilde, fx til at producere bioethanol. Dette kunne være en fordel, da alger er CO2-neutrale. Det vil sige, at den carbon, der frigives til atmosfæren, når algerne er omdannet til energi, er lig med den mængde carbon, som algen har optaget fra atmosfæren i forbindelse med dens vækst. Mængden af CO2 i atmosfæren ændres på denne måde ikke, hvis vi bruger energi baseret på alger.
Desværre kan alger som energikilde endnu ikke konkurrere med kul, olie og naturgas.

Du kan se kulstoffets kredsløb på billedet nedenfor og læse meget mere om det her

Billedresultat for kulstoffets kredsløb

Det er en anden sag, når der som nu bruges fossile brændstoffer i form af olie, gas eller kul. Her frigives der også CO2 til atmosfæren ved afbrænding, men det er carbon, som er taget ud af atmosfæren for flere millioner år siden og begravet dybt i jorden, så det kan ikke kaldes neutralt. Det er et problem, fordi en forøget mængde CO2 i atmosfæren øger drivhuseffekten, som er en af de vigtigste årsager til de klimaforandringer vi ser overalt på Jorden. 

Økolariet har lavet denne video, som viser, hvordan kul er blevet dannet
Økolariet har lavet denne video, som viser, hvordan gas og olie er dannet
Energimuseets bud på en lille film om kulstofs kredsløb
https://youtu.be/KPgDjoUeiK4 

Fossile brændsler er stadig vigtige. Ca. 80 procent af verdens energibehov dækkes af kul, olie og naturgas Vi bruger det til alt lige fra produktion af elektricitet til forskellige former for brændstof og produktion af industri-produkter og kemikalier. Plastik er fx lavet af olie. 

I Danmark har vi ikke brugt olie på de store kraftvarmeværker siden oliekrisen i 1970’erne. Til gengæld fyrer vi mange steder med kul. Mange privatboliger opvarmes stadig med oliefyr, men mange er gået over til naturgas eller fjernvarme.

Der flere grunde til, at vi bliver nødt til at skære ned på brugen af de fossile brændstoffer. Det er især vigtigt, hvis vi skal bremse den globale opvarmning og de klimaforandringer den fører med sig. Derfor forskes der en masse i at bruge energikilder, der ikke udleder kuldioxid. Nogle af disse energikilder kaldes vedvarende, hvilket betyder, at vi ikke kan bruge dem op. Eksempler på vedvarende energikilder er solenergi og vindenergi.

Aktivitet

Undersøg hvilke energikilder som kan erstatte de fossile brændstoffer. Undersøg hvor effektive de er, og om de er vedvarende.

Hvis de ikke er vedvarende, hvorfor er de så stadig 'grønnere' end de fossile brændstoffer?