Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kulstofkredsløbet

Det kan være en god ide at bruge alger som energikilde, fordi alger er CO2-neutrale. Det vil sige, at den carbon, der frigives til atmosfæren, når algerne er omdannet til energi, er lig med den mængde carbon, som algen har optaget fra atmosfæren i forbindelse med dens vækst. Mængden af CO2 i atmosfæren ændres på denne måde ikke, hvis vi bruger energi baseret på alger.

Du kan se kulstoffets kredsløb på billedet nedenfor og læse meget mere om det her

Billedresultat for kulstoffets kredsløb

Det er en anden sag, når der som nu bruges fossile brændstoffer i form af olie, gas eller kul. Her frigives der også CO2 til atmosfæren ved afbrænding, men det er carbon, som er taget ud af atmosfæren for flere millioner år siden, så det kan ikke kaldes neutralt. Det betragtes som et problem, fordi en forøget mængde CO2 i atmosfæren kan påvirke klimaet.

Om hvordan kul er blevet dannet
Om hvordan gas og olie er dannet
Et bud på en lille film om kulstofs kredsløb
https://youtu.be/KPgDjoUeiK4 

Fossile brændsler er stadig super vigtige i den verden vi lever i, i dag. Ca. 80 procent af verdens energibehov dækkes af kul, olie og naturgas Vi bruger det til alt lige fra produktion af elektricitet til forskellige former for brændstof og produktion af industri-produkter og kemikalier. Plastik er fx lavet af olie. 

I Danmark har vi ikke brugt olie på de store kraftvarmeværker siden oliekrisen i 1970’erne. Til gengæld fyrer vi mange steder med kul. Mange privatboliger opvarmes stadig med oliefyr, men mange er gået over til naturgas eller fjernvarme.

Læs mere om hvor henne i verden man kan finde fossile brændstoffer her:

Reserver af olie og gas

Reserver af kul 

Aktivitet
Diskuter hvordan man kan hente de fossile brændstoffer op fra havbunden/undergrunden