Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Perspektiverende spørgsmål

Du har lært om alger som et muligt alternativ til de fossile brændstoffer. Men er det realistisk, at vi engang i fremtiden baserer vores energiforsyning udelukkende på energi fra alger? Og hvad er tidshorisonten?

Alger som energikilde bliver taget seriøst i dag på grund af energipriserne. Olieprisen stiger og falder ganske vist, men olie er dyrt, hvilket er en stor motivationsfaktor i forhold til forskningen og udviklingen af alternative til de fossile energikilder. Derudover er mange bekymret over de negative påvirkninger, CO2-udledningen kan have på klimaet. Vi kan anvende mikroalger til at producere biodiesel og makroalger til biogas. Men hvorfor skal vi bruge alger i stedet for de traditionelle afgrøder til biobrændstof? En af de helt store udfordringer ved at anvende eksempelvis soja eller majs til biobrændstof er, at afgrøderne optager store landarealer, som kunne være benyttet til at dyrke fødevarer til mennesker eller dyr.

Den største udfordring for en fornuftig produktion af energi fra alger i dag er den høje pris. For at blive en reel konkurrent skal produktionsomkostningerne falde - eller prisen på de fossile brændstoffer skal stige yderligere.

Perspektiverende spørgsmål

Hvad er forskellen på afbrænding af fossile brændsler og afbrænding af biogas - på langt sigt?

Hvordan kan energiproduktion med tang være en bæredygtig løsning?

Hvilke faktorer skal være til stede for at det kan lade sig gøre at producere energi ud fra alger?

Hvad er fordelene ved at bruge alger i stedet for de traditionelle afgrøder til biobrændstof?