Aarhus Universitets segl

Respiration

Alger producerer glukose ved fotosyntese, og hermed har algen omdannet lysenergi til kemisk energi. Når en alge vokser skal der bygges nye celler, og det kræver energi at danne alle de molekyler som skal bruges til de nye celler. En del af glukosen omdannes derfor til en "møntfod" i form af et energimolekyle. Energimolekylet kaldes ATP og kan bruges til at drive de energikrævende kemiske processer i cellen.

Produktionen af ATP sker gennem en proces, der kaldes respiration. Respirationsprocessen foregår i cellens mitokondrier.

Aktivitet

Vis at der produceres CO2 ved respiration ved at lave en opløsning af vand med pH indikatoren Bromthymolblåt (BTB). Pust derefter i vandet med et sugerør. og se om farven ændres? Et farveskift til grøn/gul betyder at du har påvist CO2 - fordi CO2 danner kulsyre i vandet.

Her er samme forsøg i en mere omfattende version:

https://astra.dk/sites/default/files/FOTOSYNTESE%20OG%20RESPIRATION.pdf