Aarhus Universitets segl

Om projektet

Formål med projektet

Konfliktråd Impact Project (KIP) er et lodtrækningsforsøg udviklet i samarbejde mellem Rigspolitiets tidligere Nationale Forebyggelsescenter og forskere fra Aarhus Universitet og Cambridge Centre for Evidence-Based Policing. Med henblik på evidensbaseret udvikling af den danske konfliktrådsordning, har projektet til formål at sammenligne effekterne af to forskellige måder at afvikle konfliktråd mellem ofre og gerningspersoner i Danmark: henholdsvis Konfliktrådsmæglinger (KR) og de nyligt introducerede Restorative Justice Conferences (RJC, på dansk konferencer). Der indsamles både register-, observations-, spørgeskema- og interviewdata som grundlag for sammenligningen.

Projektet, der kører fra 2017-2023, er finansieret af TrygFonden og udføres i syv politikredse: Nordjylland, Østjylland, Sydøstjylland, Fyn, Nordsjælland, Sydsjælland- og Lolland Falster samt København.

Ud over de endelige komparative analyser, foretages der samlede analyser på tværs af de to mødetyper undervejs i projektet. Begge mødetyper hører under den bredere kategori af genoprettende retfærdighed (se nedenfor).

Baggrund for projektet

Konfliktrådet er en landsdækkende ordning organiseret af politiet, hvor forurettede og gerningspersoner frivilligt kan mødes for at tale om en strafbar handling i en proces, der er internationalt kendt som ”restorative justice” (på dansk ”genoprettende retfærdighed”). Genoprettende retfærdighed betegner processer, hvori gerningspersoner og forurettede mødes for at have en dialog om, hvad der er sket, hvordan de er blevet påvirket, og hvad der skal gøres fremadrettet.

Selvom tilbuddet om konfliktråd har eksisteret i en årrække, er der fortsat begrænset viden om, hvilken virkning konfliktrådsmøder har på forurettede og gerningspersoner, der vælger at deltage. Mens to tidligere spørgeskemaundersøgelser fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har vist høj tilfredshed blandt deltagere, har Justitsministeriet de seneste år foretaget to evalueringer baseret på registerdata, som hverken kunne påvise effekter på gerningspersoners recidiv eller forurettedes brug af sociale ydelser og sundhedsydelser.

Disse blandede resultater gav anledning til igangsættelsen af Konfliktråd Impact Project (KIP). Gennem et randomiseret kontrolleret forsøg, sigter projektet mod at bidrage med eksperimentel evidens om både de selvoplevede og objektive effekter, som forurettede og gerningspersoner har af at deltage i mæglinger eller konferencer.