Aarhus Universitets segl

Nyheder og aktiviteter

European Forum for Restorative Justice

D. 21. juni 2022 tog forskningsgruppen til konference på Sardinien afholdt af European Forum for Restorative Justice, hvor Sarah stod for et oplæg om KIP-projektet og samarbejdet mellem forskere og praktikere. Det var rigtig spændende at høre om nye initiativer og forskning om genoprettende ret på et internationalt plan.


To nye ph.d.-studerende

Projektet har også fået nye kræfter, da vi er så heldige, at vi har fået hele to nye ph.d.-studerende – Thorbjørn og Clara - tilknyttet per 01.02.2022. Thorbjørns projekt fokuserer på aftaler i konfliktråd, turning points og recidiv. Claras projekt er et etnografisk studie, der vil følge gerningspersoner over tid og undersøge, hvordan de oplever konfliktrådet i samspil med øvrige instanser, de møder i forbindelse med deres kriminalitet (retten, etc.).Kommende Konference: Genoprettende ret og mæglende processer

 • Første konference om genoprettende ret efter 10 år bliver afholdt den 25. april 2022 i Aarhus.
 • Konferencen vil adressere følgende spørgsmål: Hvor er vi i forhold til genoprettende ret, herunder mæglende processer, i Danmark? Hvilke udfordringer/dilemmaer står vi overfor? Hvor er vi på vej hen? Hvor vil vi gerne hen? Dagen vil være en vekselvirkning mellem plenum og workshops - og tid til at reflektere og tale sammen. 

P1 Morgen om konfliktråd

 • KIP-spørgeskemarapporten dannede bagtæppe for 4 indslag på P1s morgenprogram, der blev sendt lørdag d. 18. september 2021 og onsdag d. 22. september 2021.Ny publikation

 • Ny publiceret videnskabelig artikel i The international Journal of Restorative Justice.
 • Artiklen handler om, hvorvidt genoprettende ret virkelig er radikalt anderledes end straf, og om potentialet for at øge brugen af genoprettende møder, hvis de indtænkes mere aktivt i straffesytemet.

DANSK POLITI

 • Fagmagasinet DANSK POLITI har udgivet en artikel om midtvejsrapportens resultater.

KIP-workshop

 • KIP-workshop blev afholdt d. 4.-5. september 2021.

Politikere samles for at løse problemer med utryghed

 • Online konference afholdt d. 5 maj 2021 af Det kriminalpræventive råd.
 • Sarah van Mastrigt afholdte oplæg om "Veje til at forstå & løse konflikt?: Når forurettede og gerningspersoner mødes".

Midtvejsrapport

 • Fourettedes og gerningspersoners oplevelse af at mødes i konfliktråd: Foreløbeige spørgeskemaresultater fra Konfliktråd Impact Project (KIP).
 • Udgivet i november 2020.