Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder og aktiviteter

P1 Morgen om konfliktråd

  • KIP-spørgeskemarapporten dannede bagtæppe for 4 indslag på P1s morgenprogram, der blev sendt lørdag d. 18. september og onsdag d. 22. september.


Ny publikation

  • Ny publiceret en videnskabelig artikel i The international Journal of Restorative Justice.
  • Artiklen handler om, hvorvidt genoprettende ret virkelig er radikalt anderledes end straf, og om potentialet for at øge brugen af genoprettende møder, hvis de indtænkes mere aktivt i straffesytemet.

DANSK POLITI

  • Fagmagasinet DANSK POLITI har udgivet en artikel om midtvejsrapportens resultater

KIP-workshop

  • KIP-workshop blev afholdt d. 4.-5. september

Politikere samles for at løse problemer med utryghed

  • Online konference afholdt d. 5 maj af Det kriminalpræventive råd
  • Sarah van Mastrigt afholdte oplæg om "Veje til at forstå & løse konflikt?: Når forurettede og gerningspersoner mødes"

Midtvejsrapport

  • Fourettedes og gerningspersoners oplevelse af at mødes i konfliktråd: Foreløbeige spørgeskemaresultater fra Konfliktråd Impact Project (KIP)
  • Udgivet i november 2020