Aarhus Universitets segl

Om projektet

Om forskningsprojektet (2018-2021)

Fascinationen af middelalder og middelalderlitteratur er et af den romantiske periodes kendetegn. Også i Danmark genopdagede man den litterære og kulturelle arv fra middelalderen (ca. 600-1500). Middelalderlitteratur blev (gen)udgivet og nylæst, og fremtrædende danske digtere og forfattere genbrugte motiver og fortællinger hentet fra middelalderen eller opfandt selv ’middelalderlige’ universer.

Projektets hensigt er at skrive den danske romantiske middelalderismes litteraturhistorie. Andre har belyst genbrug af stof fra fx Saxo hos enkeltforfattere, men en samlet fremstilling af middelalderismen i dansk romantisk litteratur mangler stadig. Det er vores påstand, at en fremstilling, der har middelalderismen som rød tråd, vil ændre vores forståelse af dansk romantik. Set i en middelalderistisk optik begynder dansk romantik ikke med Oehlenschlägers Digte 1803, men har rødder tilbage i sidste halvdel af det 18. århundrede, hvor interessen for den europæiske og i særdeleshed den nordeuropæiske middelalder opstår.

TV-serier som Vikings og Game of Thrones har på ny skabt hype omkring middelalderen. Den romantiske middelalderisme sætter denne populærkulturelle neo-middelalderisme i perspektiv. Samtidig håber projektet at kunne bidrage til en mere nuanceret forståelse af romantiske ideer om kulturarv og national identitet – ideer, der igen er kommet på den værdipolitiske dagsorden.

Advisory board

  • Clarence E. Glad, Reykjavik Academy
  • Pernille Hermann, Aarhus University
  • Joep Leerssen, University of Amsterdam
  • Thomas Mohnike, University of Strassbourg
  • Vibeke A. Pedersen, Grundtvig Study Center
  • Robert W. Rix, University of Copenhagen
  • Marie-Louise Svane, University of Copenhagen

Projektet finansieres af