Aarhus Universitets segl

Forskningsplan

Sundhed og forældresamarbejde i daginstitutionen

Den danske del af SIGNALS samarbejder med Osted Børnehave i Osted med henblik på at belyse og indfri projektets mål.

I samarbejde med børnehavens forældre og personale er besluttet et projekt, der orienterer sig mod sundhed:

Forskningsspørgsmål

Hvordan kan samarbejde mellem pædagoger, ledelse og forældre i en dansk daginstitution for 3-6 årige børn styrkes med det mål at fremme børns sundhed såvel som deres læring om sundhed?

 • Hvilke syn på sundhed og børns læring om sundhed har hhv. pædagoger, ledelse, forældre og børn?
 • Hvilken praksis og hvilke værdier karakteriserer daginstitutionens arbejde med børns sundhed og læring om sundhed?
 • Hvilken praksis og hvilke værdier karakteriser daginstitutionens forældresamarbejde om sundhed?
 • Hvilke potentialer ser hhv. pædagoger, leder og forældre i et styrke forældresamarbejde om sundhed?
 • Hvilke udfordringer for forældresamarbejde om sundhed kan identificeres i praksis?

Børnehavens fokus

Børnehaven har valgt at sætte fokus på børnenes mad og måltider i forbindelse med deltagelse i projektet. I mail den 26/11 2014 fra Lotte Brandt (konst. Pædagogisk leder) beskriver de deres fokus på

følgende måde:

 • ”Vi i Osted børnehave ønsker at have fokus på børnenes måltider. Med måltider forstår vi alle måltider på dagen.Vores hypotese er at få børnene den rigtige ernæringsmæssige kost, får de mere overskud til fysisk aktivitet og mentalt overskud til at indgå i sociale relationer.
  Følgende spørgsmål har meldt sig og som vi ønsker at arbejde videre med: Hvordan måler vi børns trivsel og sundhed. ? Hvordan kan vi inddrage forældrene og hvordan kan vi inddrage børnene?
  Vi vil også igennem projektet arbejde med vores egne holdninger og meninger om børnenes mad. Og herigennem få en fælles linje. Vi tilstræber ikke at være færdige med dette til sommer, men tænk engang hvis vi over en årrække kan få en kulturændring.”

Projektplan

 

Indledende fase (januar-juli 2014)

 • Research sundhedspædagogik og forældresamarbejde
 • Analyse af policy-dokumenter (needs analysis)
 • Planlægning

 

Fase 1 (august-december 2014)

 • Indgåelse af aftale med institution (august 2014)
 • Gennemførelse af interviews i institution (september-december 2014)
 • Indledende bearbejdning af interviews (december 2014)
 • Intern evaluering (december 2014)
 • Forældremøde: Oplæg om sundhedspædagogik og forældresamarbejde for forældre. Dato: 22/10 kl. 19 (ca. 30 min.)
 • Personalemøde: Oplæg om sundhedspædagogik og forældresamarbejde. Dato: 27/10 kl. 18-20.30 (2,5 timer)
 • Personalemøde: Oplæg om didaktik og måltidspædagogik. Dato: 9/12 2014).

 

Fase 2 (januar-juni 2015)

 • Udvikling, styrkelse og afprøvning af indsatser i personalegruppen (januar-juni 2015)
 • Personalemøde: Oplæg om deltagelse og forældresamarbejde. Dato: 18/3 2015
 • Evt. observationer mv. i forbindelse med særlige indsatser/forandringer (sundhedsdage, aktiviteter mv.)
 • Gennemførelse af re-interviews børn (april 2015)
 • Gennemførelse af re-interviews pædagoger, ledelse og forældre (maj-juni 2015)

 

Fase 3 (juli-december)

 • Samlet analyse af data
 • Drøftelse af data med projektdeltagere
 • Formidling

 

Dataindsamling

 

 • Dokumentanalyse af policy-papirer på nationalt niveau
 • Gruppeinterview pædagoger
 • Gruppeinterview forældre
 • Gruppeinterview ledere
 • Gruppeinterview børn
 • Individuelt interview sundhedsmedarbejder  
 • Follow up af interviews i april-juni 2015
 • Muligt data fra konkrete indsatser relateret til sundhed og forældresamarbejde: observationer, dokumenter mv.

 

 

Se også SIGNALS international:

www.SIGNALS-EU.com