Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Signals: Strengthening activity-oriented interaction and growth in the early years and in transition

De Forenede Nationers Konvention om Barnets Rettigheder anerkender, at det er en grundlægende rettighed og forpligtelse for forældre at være involveret i deres børns udvikling og uddannelse. Forskning viser, at forældres engagement er vigtigt for at styrke børns trivsel og læring. Det er også stærkt forbundet med børns senere akademisk succes og gennemførelse af skole og uddannelse (Starting Strong III, 2012).

På baggrund af dette besluttede universiteter i syv lande – Tyskland, Danmark, Grækenland, Ungarn, Rumænien, Sverige, og Island – at etablere projektet SIGNALS.  Akronymet SIGNALS blev valgt, fordi det på engelsk belyser de forskellige trin, som de deltagende lande tager ansvar for i denne kollaborative læringsrejse. En dansk oversættelse kunne lyde:

 • Styrke fælles forståelse mellem børn, forældre, og pædagoger
 • Iværksætte forbedringer i samspillet mellem disse grupper til gavn for børn
 • Generere en fælles lærerig oplevelse gennem fælles projekter
 • Nominere (udpege) eksemplarisk praksis i de forskellige lande
 • Anerkende børn som kompetente agenter for deres egen udvikling og læring, og som ligeværdige deltagere i projektet
 • Linke (sammenkæde) SIGNALS resultater med yderligere faglig udvikling for personale og forældre løbende
 • Skabe en europæisk model baseret på gensidig konsultation og samarbejde.

I alt vil projektet gøre det muligt for forældre, pædagoger og børn at udvikle positive relationer, der vil styrke børnenes udvikling og dannelse, forbedre pædagogers og forældres samarbejde og pædagogiske kompetencer og igangsætte og udvikle ny spændende praksis.  

Resultater

De enkelte forskergrupper fra de deltagende institutioner vil:

 • Udvikle lærings- og kursusforløb for personale med henblik på at styrke forældres engagement i den småbørnspædagogiske praksis
 • Dokumenter gode praksisforløb i eget land
 • Publicere et kompendium med forskningsartikler vedrørende de gennemført projekter.

Projektets bidrag

Pædagoger vil opnå:

 • En udvidet forståelse af de enkelte børns liv og deres kulturelle baggrunde
 • En støtte til at reflektere over hvordan små børn lærer samt forøget refleksion over egen pædagogiske praksis
 • Kendskab til nye måder at dokumentere den pædagogiske praksis, samt nye refleksionsmetoder.

Forældre vil opnå:

 • Øget selvtillid i forhold til deres forældrerolle
 • Udvidet forståelse af relevant pædagogisk praksis for små børn
 • Muligheder for at formulere udviklings- og læringsmål for deres børn, og for at deltage i regelmæssig diskussioner om deres udvikling og resultater.

Børn vil opnå:

 • Oplevelsen af at være accepteret som kompetent aktører i egen læringsproces
 • Øget selvværd, sociale færdigheder og social og følelsesmæssige udvikling
 • Bedre skolestart og på længere sigt højere gennemførelsesprocent og senere akademisk succes.