Aarhus Universitets segl

Rapport


I projektet "Sæt Pris på Parker og Natur" har vi udgivet en rapport, der kan fungere som vejledning og undervisningsmateriale til vurdering af rekreative grønne områders værdi. Vi har udviklet et beregningsværktøj baseret på husprismetoden, som hjælper med at måle borgernes betalingsvillighed for adgang til parker og natur. Det er meningen at værktøjet skal bruges af de danske kommuner.

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_500-599/SR559.pdf

Vores rapport giver en dybdegående forståelse af metodologien bag beregningen og understreger betydningen af at inkorporere sådanne vurderinger i planlægning og cost-benefit-analyser. For et mere fuldstændigt billede kan beregningen udvides til at inkludere faktorer som sundhedsgevinster, klimapåvirkning, reduktion af luftforurening og biodiversitet. Vi inviterer dig til at udforske vores rapport og lære mere om hvordan man kan sætte pris på parker og natur.