Aarhus Universitets segl

Projektstruktur

Projektet består af to arbejdspakker. I arbejdspakke 1. udvikles metoden til at beregne gevinsten af grønne områder. I arbejdspakke 2. laves et en-dags-kursus, der skal give kursusdeltagerne redskaberne til at beregne gevinsterne af grønne områder.  

Arbejdspakke 1

Arbejdspakken består i at udvikle beregningsredskabet. I den forbindelse opstilles en husprismodel for hver af kommunerne og deres grønne områder kortlægges. Målsætningen er at udvikle et redskab der er nemt at tilgå, og som kan opdateres løbende i takt med at nationale data offentliggøres.

Arbejdspakke 2

Arbejdspakken består i at udvikle et undervisningsforløb, der gør ansatte i kommunerne i stand til at beregne værdien af eksisterende og mulige kommende grønne områder. Konkret består undervisningen af en række online forelæsninger og en fysisk kursusdag.

Overordnet om projektet:

Projektet er et innovationsprojekt og et forsøg på at oversætte videnskabelige resultater til den praktiske planlægning. Projektet forløber som en iterative agil proces hvor projektet løbende tilpasses udfordringer og projektdeltagernes behov. Projektet er et eksperiment, og vi arbejder i fællesskab på at projektet vil lykkedes. Alle eksperimenter kan fejle, eller blive til noget andet end man forventede ved eksperimentets start. Det er vi åbne over for, og det er en styrke.

Toke Panduro står for udvikling af beregningsredskab og udvikling af undervisningsforløb med inputs fra Viborg, Horsens, Aalborg og Odense kommuner.

Kommunerne deltager aktivt i onlineforelæsningerne og giver inputs i forhold til udviklingen af beregningsredskabet. Kommunerne verificerer bl.a. data løbende og deler i online teamsforum udfordringer de oplever i forbindelse med projektet.