DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om projektet

Om  VALUE - Valuing Diversity in care and education


VALUE er et fælleseuropæisk  Erasmus+ KA3 projekt som gennemføres  01/01/2018 – 31/08/2020. 

 

Der gennemføres: Litteraturstudier, lærings- og uddannelsesforløb for professionelle i pilot daginstitutioner, udevikling af en og trænings boks, kompetenceudviklingsmaterialer, udarbejdes publikationer for policy og practice på baggrund af evalueringer, herunder casestudier

Det danske pilotstudie undersøger spørgsmålet: På hvilke måde styrker Læringslaboratorier udviklet til VALUE samarbejdet mellem to forskellige typer professionelle: Pædagoger (med bachelor uddannelse) og pædagogmedhjælpere (uden bacheloruddannelse/ evt med fx PAU). Det overordnede studie undersøger desuden: Hvordan styrkes professional identitet og dømmekraft gennem deltagelse I VALUE? Er der tegn på at denne tilgang til at arbejde med diversitet og et øget fokus på inklusion styrker børns trivsel og læring? Hvordan styrker samarbejdet mellem professionelle om et holistisk syn på læring, omsorg og leg læringsmiljøer og børns trivsel og læring?

 

VALUE projektet, sætter således fokus på at arbejde med inkluderende praksisser i dagtilbud som organisationer. Diversitet er et nøglebegreb, både hvad angår det at arbejde på, at alle børn får lige muligheder gennem uddannelse for alle og modarbejdning af social ulighed, og hvad angår samarbejde i den samlede organisation mellem professionelle af forskellig baggrund. Fokus er især på, at belyse hvordan eller om professionelle med forskellig faglig baggrund (pædagoger med en bachelor uddannelse og assistenter med kort eller ingen uddannelse) samarbejder om at skabe inkluderende fornyende praksisser, hvordan dette samarbejde, der lægger op til at arbejde åbent og eksperimenterende, styrker eller ændrer professionelles  samarbejde på, måder at tale til hinanden og inddrage, så alle føler sig involverede - samt hvordan læringslaboratorie som metode for professionel kompetenceudvikling, styrker organisatorisk læring.