Aarhus Universitets segl

Effektiv sygdomsforebyggelse i dansk fiskeopdræt ved målrettet vaccination (VAXFISK)

Formålet med dette projekt er at effektivisere sygdomsforbyggelsen ved opdræt af fisk i akvakultur.

Animalske fødevarer baseret på fisk er sund kost bl.a. fordi den favorable fedtstofsammensætning nedsætter risikoen for hjertekarsygdomme hos mennesker.

Faldende vilde fiskebestande har øget vigtigheden af produktion af fisk i akvakultur som fødevarekilde. Danmark er foregangsland indenfor opdræt af regnbueørreder og regeringens og akvakulturerhvervets mål er, at øge den danske produktion af fisk i både dam- og havbrug. Dette skal ske miljøneutralt. I den nuværende produktion medfører behandling af udbrud af bakterielle fiskesygdomme et relativt højt antibiotikaforbrug på trods af at fiskene vaccineres. De anvendte vacciner er baseret på udenlandske varianter af de sygdomsfremkaldende bakterier. Disse vacciner har vist sig at have en relativ dårlig effekt under danske forhold, hvor såvel bakterievarianter som opdrætsbetingelser er anderledes end i vore nabolande.

Dette projekt vil optimere vacciner- og vaccinationsstrategier, således at forbruget af antibiotika kan minimeres samtidig med at produktionstab som følge af sygdomme reduceres. Projektet vil således medvirke til en optimeret produktion som vil være både mere miljørigtig og mere rentabel. Projektet vil dermed også bidrage til at underbygge grundlaget for den planlagte udvidelse af produktionen af regnbueørreder i dansk akvakultur.

Projektet løber i perioden 01-07-2015 til 30-06-2019.

Læs også interview med projektleder Niels Lorenzen.