Aarhus Universitets segl

Formidling

Info-møde om vaccination af fisk

Dansk Akvakultur, KU-SUND, Århus Universitet og DTU Vet afholdte i samarbejde med praktiserende fiskedyrlæger og vaccinefabrikantfirmaer et informationsmøde om vaccination af fisk tirsdag d. 10. maj 2016 på Ferskvandscenteret i Silkeborg. På mødet blev der orienteret om den seneste nye viden om vaccination mod rødmundsyge (dambrug), furunkulose/vibriose (havbrug) og også lidt om status på vaccine til YDS. Alle interesserede var velkomne. Mødet var økonomisk støttet af H. Henriksens Fond.

På mødet blev resultater fra forsøg og undersøgelser støttet af H. Henriksens Fond, det Strategiske Forskningsråd, EU's 7. rammeprogram og Fødevareministeriets GUDP-program fremlagt, herunder bl.a. resultater fra ProFish, TargetFish, Stikvacc og VaxFisk. 

Dagens program kan ses her.

 

Links til websider med information om projektet

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2015/skraeddersyede-vacciner-skal-reducere-antibiotikaforbruget-i-dansk-fiskeopdraet/

http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/sunde-fisk-og-sundt-miljoe-med-optimeret-vaccination/

http://tidende.dk/hasle/?Id=68162

http://www.thefishsite.com/fishnews/26519/optimized-fish-vaccination-lowers-antibiotic-use-and-promotes-healthy-environment/

http://www.kalateave.ee/et/mujalt-maailmast/5506-the-fish-site-taani-teadlased-kalade-optimeeritud-vaktsineerimine-vahendab-antibiootikumide-kasutamist-ning-edendab-keskkonna-tervislikkust

http://www.panoramaacuicola.com/noticias/2015/10/12/optimized_fish_vaccination_lowers_antibiotic_use_and_promotes_healthy_environment.html